de plataan

herbestemming school tot 21 zorgwoningen met ontmoetingsruimten + 4 grondgebonden woningen | opdrachtgever: Studio van Buren ism Het Andere Wonen

Wanneer je ouder wordt, wil je zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Met voldoende voorzieningen in en om huis en genoeg contacten in je woonomgeving. En als dat niet meer zelfstandig kan, dan zou het fijn zijn als je in je eigen buurt voorzieningen hebt waar je beschermd kunt wonen met professionele begeleiding 24 uur per dag en je thuis kunt voelen. De nieuwe generatie ouderen en mensen met een beperking willen niet naar een instelling. Ze willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dus is het een taak om de woonwijken en de zorgverlening met deze wens mee te laten groeien. Daarnaast zullen de grote verzorgingshuizen worden afgebouwd, de lichte zorg wordt binnen verzorgingshuizen niet meer vergoed. Kortom zelf- en samenredzaamheid binnen de buurt is het sleutelbegrip.

Om deze reden heeft Studio van Buren Loko architecten opdracht gegeven om in samenwerking met Het Andere Wonen onderzoek laten doen om een schoolgebouw te transformeren tot nieuwe woonomgeving voor ouderen.

De Plataan is bedoeld om voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen een nieuw thuis te creëren met nabijheid van zorg gedurende 24 uur in comfortabele woningen midden in de (eigen) wijk. In eerste instantie zijn de woningen voor mensen met geheugen problemen of ander soortige complexe ondersteuningsvragen. De bewoners huren individueel een appartement en maken gebruik van gezamenlijke ruimtes (binnen- en buitenruimte). Binnen de Plataan woont ook een zorgondernemer in één van de aanpalende appartementen of bijbehorende woning. Deze zorgondernemer zorgt voor de integrale dienstverlening waarbij ook diensten aan de overige bewoners in de wijk kunnen worden geleverd.

Het driehoekige perceel is gelegen tussen twee straten waarbij het oorspronkelijke schoolgebouw haaks is georiënteerd op de zuidelijke straat. De school heeft diverse uitbreidingen ondergaan waarbij deze straat is gevolgd. Door het middelste bouwdeel (de tweede uitbreiding van de school) te slopen (afb 2) is het oorspronkelijke schooltje weer zichtbaar. Tussen dit deel en de laatste uitbreiding zal nieuwbouw plaatsvinden. Om het contact met de noordelijke straat te versterken wordt deze richting voor de nieuwbouw opgepakt. Het onderscheid tussen oud en nieuw wordt daarnaast versterkt door kapvorm en materiaalkeus.

Van het te slopen bouwdeel zal de bakstenen plint behouden blijven. De pergola’s die hierop worden geplaatst hebben de afmeting van de oorspronkelijke grote kozijnen.