interview Ab Hans

in de laatste editie van het blad Bouwen in Gelderland is een leuk interview opgenomen naar aanleiding van de oplevering van De Oever in ’s Hertogenbosch:

Vijftien jaar geleden richtte Ab Hans Loko architecten op. Anno 2023 lopen de projecten uiteen van particuliere woningbouw tot grotere sociale woningbouw en verduurzamingsprojecten. Project de Oever in ‘s Hertogenbosch kwam bij Ab Hans in de picture na een selectie van de toenmalige grond- en pandeigenaar. Met de beoogde eigenaar van de nieuwe complexen, woningcorporatie Mooiland werd deze selectie succesvol doorlopen. Mooiland was reeds een relatie van de in Zelhem geboren architect die tegenwoordig zetelt in Nijmegen.

De eerste contacten dateren van vijf jaar geleden. De realisatie van beide fases binnen een tijdsbestek van vijf jaar mag tegenwoordig als een bijzonderheid worden betiteld. “De uitvraag was eigenlijk niet zo moeilijk. Het creëren van zoveel mogelijk sociale huurwoningen op een markante plaats. De prijzen moesten betaalbaar zijn voor diverse doelgroepen en de plannen moesten passen in de omgeving. De ruimtelijke en stedenbouwkundige puzzel die deze vraag opleverde was een stuk lastiger. Ik ben daarmee aan de slag te gaan en dat resulteerde in twee gebouwen: een vanuit een transitie van een bestaand kantoorpand en een nieuwbouwcomplex, met respectievelijk 36 en 76 appartementen. Deze
aantallen beantwoorden aan de wens van Mooiland om een substantieel aantal woningen toe te voegen aan hun woningbezit gezien de forse woningnood in deze regio. Om een en ander te bewerkstelligen was een van de grootste uitdagingen om de vereiste hoogte toch op een natuurlijke wijze te laten opgaan in haar omgeving. In mijn visie hoeft sociale woningbouw er niet altijd “goedkoop” uit te zien. Daar zijn we met zijn allen goed in geslaagd, vind ik.
Zeker gerelateerd aan de prijsklasse, ogen de gebouwen chic. Het oogt rijk, mede door de spannende gevels. Ook de kleurkeuze speelt hierin een essentiële rol. De beide appartementencomplexen contrasteren doelbewust. Voor het ene gebouw heb ik gekozen de bestaande kleurstelling te handhaven. Veel grijstinten en een gele baksteen. Het nieuwbouwcomplex is daarentegen veel warmer geworden en gaat ondanks de hoogte mooi op in haar groene omgeving.

Architect Ab Hans: “Sociale woningbouw mag rijk ogen”

Voor mij als architect was het vooral een bijzonder project omdat alle aspecten die mijn vak zo mooi en uitdagend maken erin zaten. Zoals de appartementen inpassen in de
hoofdstructuur van het bestaande gebouw. Dat was echt een behoorlijke puzzel. Maar ook de vertaling naar buiten toe. Vanuit alle appartementen wilde ik een mooi uitzicht creëren. Ook vond ik dat de uitstraling van de nieuwbouw naar alle zijden gegarandeerd zou moeten worden. Daarvoor heb ik onder andere gekozen voor de uitstekende balkons met wisselende posities. Die maken de gevels spannend en speels. Alle kanten van de complexen zijn even belangrijk. En ook dat onderschrijft mijn visie. Niet voor niets staat Loko architecten, voor Locatie Ontworpen. De locatie aan het riviertje de Aa heeft mij ook geïnspireerd om te kiezen voor een print op de balkons met rietkragen. Dat versterkt de unieke situering van wonen aan het water op alle verdiepingen.

Vermeldenswaard in dit kader is ook het entreegebied. Die is bepaald niet donker en benauwend, maar geeft een doorloop naar het riviertje, een mooie, transparantie inkijk.
Zowel de nieuwe bewoners als Mooiland toonde zich erg enthousiast bij de oplevering. Voor de nieuwe bewoners zal dat ongetwijfeld ook te maken hebben met het vinden van een eigen woonplek na een lange tijd op de wachtlijst. Mooiland was erg tevreden over het eindresultaat. We vinden beide dat de bouw heel mooi heeft uitgepakt. Letterlijk en figuurlijk.”