werkwijze

Elk ontwerp begint met een persoonlijke behoefte aan ruimte. Wij vinden het daarom heel belangrijk om jou goed te leren kennen, om die behoefte samen te kunnen vertalen naar concrete plannen. Wij willen dus je motivatie, ambitie, levenshouding en gewoontes weten. Alleen op deze manier is het mogelijk een passend en verrassend ontwerp te maken.

Kenmerkend voor onze ontwerpen is de invloed van de omgeving. Elke locatie is uniek; het uitzicht, de omliggende bebouwing of de natuur.
Dit is van invloed op de stijl of de toe te passen materialen en kleuren.
Soms levert dit een gebouw op die zich voegt naar haar buren. Andere ontwerpen kunnen juist heel eigenzinnig zijn. Ook hierbij is jouw karakter bepalend.

Loko architecten werkt alle ontwerpen uit in digitale 3d-modellen. Erg prettig voor de opdrachtgevers omdat het gebouw erg inzichtelijk wordt gepresenteerd.
Bijkomend voordeel is dat het 3d-model per fase ‘meegroeit’. Aan de onderdelen van het model wordt steeds meer bouwkundige informatie toegevoegd.

Daarmee ontstaat een Bouw Informatie Model (BIM) dat uitwisselbaar is met partners in het projectnetwerk. De uitwerking van een constructeur of installateur kan hierin worden gevoegd. Hiermee worden communicatiefouten geminimaliseerd.

Ook worden de 3d scans gebruikt om een bestaande situatie nauwkeurig in beeld te brengen. Oude kapconstructies zijn soms opgebouwd uit grove boomstammen en door verzakkingen en aanpassingen door de jaren heen kun je niet uitgaan van een rechte situatie. De 3d scan wordt gebruikt in het 3d model zodat er tijdens de bouw geen verassingen of aanpassingen noodzakelijk zijn omdat het net niet blijkt te kloppen.