disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is met zorg door Loko architecten bv samengesteld. Er kunnen geen rechten of claims aan de gegevens worden ontleend. Loko architecten bv en Ab Hans zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incompetente informatie op deze website.
Verwijzingen naar sites die niet door Loko architecten bv worden onderhouden zijn enkel ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Loko architecten bv uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Loko architecten bv niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Loko architecten bv.
Mocht u onverhoopt onjuiste informatie aantreffen, dan verzoeken wij u dit te melden op info@loko-architecten.nl