stedenbouw

Loko architecten houdt zich ook regelmatig bezig met stedenbouwkundige ontwerpen. Deze kunnen uiteenlopen van een verkavelingsverkenning tot een gedegen analyse en studie van de omgeving.
Door deze werkwijze kan in een vroeg stadium overleg met de verschillende belanghebbenden plaatsvinden. Hierdoor ontstaan plannen met een breed draagvlak die daardoor vaak sneller kunnen worden gerealiseerd.

overzicht van alle projecten

wonen op de enk | zutphen