Particulier

Ieder ontwerp begint met een behoefte aan ruimte.
Wij vinden het heel belangrijk dat deze behoefte samen wordt geformuleerd. Hierdoor leren wij je als opdrachtgever beter kennen.
Wij willen je motivatie, ambitie, levenshouding en gewoontes weten. Alleen op deze manier is het mogelijk een passend en verrassend antwoord te geven.
Kenmerkend voor onze ontwerpen is de invloed van de omgeving. Elke locatie (loko) is uniek; het uitzicht, de omliggende bebouwing of de natuur.
Dit is van invloed op de stijl of de toe te passen materialen en kleuren.
Soms levert dit een woning op die zich voegt naar haar buren. Andere ontwerpen kunnen heel eigenzinnig zijn.

Bepalend hierin is jouw karakter…