LATT | ruimtelijke studie

huisvesting |  locatie ntb | opdrachtgever: latt+talis | aannemer: ntb

Living apart together together …. een  Familie-initiatief waar zeer ernstige verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen en familie buren worden.

Loko architecten heeft in opdracht van Talis een ruimtelijke studie gedaan naar een woonvorm waarin waar deze (Z)EVMB-kinderen een eigen plek hebben om te wonen, maar waar ze ook samen zijn met hun familie en met elkaar in een leef-zorggroep.

Momenteel wordt er gezocht naar een passende locatie waar dit initiatief een plek kan vinden.

de plataan

herbestemming school tot 21 zorgwoningen met ontmoetingsruimten + 4 grondgebonden woningen | opdrachtgever: Studio van Buren ism Het Andere Wonen

Wanneer je ouder wordt, wil je zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Met voldoende voorzieningen in en om huis en genoeg contacten in je woonomgeving. En als dat niet meer zelfstandig kan, dan zou het fijn zijn als je in je eigen buurt voorzieningen hebt waar je beschermd kunt wonen met professionele begeleiding 24 uur per dag en je thuis kunt voelen. De nieuwe generatie ouderen en mensen met een beperking willen niet naar een instelling. Ze willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Dus is het een taak om de woonwijken en de zorgverlening met deze wens mee te laten groeien. Daarnaast zullen de grote verzorgingshuizen worden afgebouwd, de lichte zorg wordt binnen verzorgingshuizen niet meer vergoed. Kortom zelf- en samenredzaamheid binnen de buurt is het sleutelbegrip.

Om deze reden heeft Studio van Buren Loko architecten opdracht gegeven om in samenwerking met Het Andere Wonen onderzoek laten doen om een schoolgebouw te transformeren tot nieuwe woonomgeving voor ouderen.

De Plataan is bedoeld om voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen een nieuw thuis te creëren met nabijheid van zorg gedurende 24 uur in comfortabele woningen midden in de (eigen) wijk. In eerste instantie zijn de woningen voor mensen met geheugen problemen of ander soortige complexe ondersteuningsvragen. De bewoners huren individueel een appartement en maken gebruik van gezamenlijke ruimtes (binnen- en buitenruimte). Binnen de Plataan woont ook een zorgondernemer in één van de aanpalende appartementen of bijbehorende woning. Deze zorgondernemer zorgt voor de integrale dienstverlening waarbij ook diensten aan de overige bewoners in de wijk kunnen worden geleverd.

Het driehoekige perceel is gelegen tussen twee straten waarbij het oorspronkelijke schoolgebouw haaks is georiënteerd op de zuidelijke straat. De school heeft diverse uitbreidingen ondergaan waarbij deze straat is gevolgd. Door het middelste bouwdeel (de tweede uitbreiding van de school) te slopen (afb 2) is het oorspronkelijke schooltje weer zichtbaar. Tussen dit deel en de laatste uitbreiding zal nieuwbouw plaatsvinden. Om het contact met de noordelijke straat te versterken wordt deze richting voor de nieuwbouw opgepakt. Het onderscheid tussen oud en nieuw wordt daarnaast versterkt door kapvorm en materiaalkeus.

Van het te slopen bouwdeel zal de bakstenen plint behouden blijven. De pergola’s die hierop worden geplaatst hebben de afmeting van de oorspronkelijke grote kozijnen.

AARON | Lent

nieuwbouw 91 appartementen | 36 appartementen ZZG zorggroep, 45 appartementen ‘Wonen met een plus’, 10 appartementen Majstro | Lent (Nijmegen) | opdrachtgever: Talis | fotografie: Judith Visser, Loko

Rondom de locatie van dit appartementencomplex werd in de tweede wereld oorlog geschiedenis geschreven door majoor Julian Aaron Cook. Hij leidde zijn soldaten tijdens operatie Market Garden met canvasboten over de Waal wat van cruciaal belang was voor de operatie. Als eerbetoon voor de rol die Cook heeft gespeeld in de bevrijding van Nijmegen heeft loko architecten daarom het gebouw naar hem vernoemd en zijn naam uitgesproken op het gebouw geplaatst. Bij de entree is door zoon James en het XVIII Airborne Corps een plaquette onthuld waarop deze geschiedenis wordt verteld.

Het wooncomplex met 91 appartementen is in opdracht van de Nijmeegse corporatie Talis ontworpen. Dit is gebeurt volgens het Vitaal Wonen-concept van ZZG en Talis, waar ouderen met een lichte en zware zorgbehoefte bij elkaar wonen.

Omdat ontmoeten centraal staat is gekozen voor een corridor ontsluiting met een centrale entree. Door de corridor kunnen de bewoners comfortabel gebruik maken van de ontmoetingsruimte en de gezamenlijke tuin. Daarnaast is een gemeenschappelijke logeerkamer en een scootmobielstalling in het gebouw opgenomen.

Omdat het winkelcentrum op loopafstand is, is de locatie zeer geschikt voor mensen die minder mobiel zijn, en behoefte hebben aan voorzieningen en levendigheid in de directe woonomgeving.

Er zijn 45 appartementen voor Talis en 35 appartementen voor ZZG gerealiseerd. Daarnaast is een groepswoning voor tien verstandelijk (en enkele ook lichamelijk) gehandicapte, jongvolwassenen voor Majstro. Dit is een ouderinitiatief die hiervoor de samenwerking met Talis heeft gezocht.

Ook bijzonder aan ‘Aaron’ is het duurzame karakter van het gebouw.
Dit is onder andere te zien aan het grote aantal zonnepanelen en het sedumdak. Het groene dak helpt bij het opvangen en bufferen van hemelwater, maar heeft ook een koelend effect op het woonklimaat in het gebouw. Verder is zoveel mogelijk natuur inclusief gebouwd, in de vorm van gevelnestkastjes, extra groen en speciale vogel- en insectenfaciliteiten in de tuin.‘   
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor het materialenpaspoort en het gebouw is demontabel. Door die circulaire gedachte heeft het pand op sociaal, fysiek, maar zeker ook op duurzaam gebied toekomstwaarde.

restauratie Het Ambt | Doetinchem

In februari 2019 is Takkenkamp gevelonderhoud gestart met de volledige restauratie van het voormalige gemeentehuis Ambt-Doetinchem aan de Varsseveldseweg. Het monumentale pand heeft in al die jaren veel verschillende gebruiksdoelen gehad. De laatste negen jaar zat kerkgenootschap Leef! in het pand. Vanaf april 2020 is zorgorganisatie Pluryn gestart met een moeder- en kindhuis.

Begeleid wonen voor moeder en kind is er voor jonge moeders en voor meiden die binnenkort gaan bevallen tussen de 14 en 23 jaar oud. Voor het zelfstandig wonen met begeleiding is de leeftijd van 17 tot 26 jaar. De jonge vrouwen hebben een licht verstandelijke beperking met een IQ tussen de 55 en 85. De begeleiding en zorg zal door Pluryn worden verleend.

Historie

Het pand is gebouwd in 1861 als gemeentehuis van Ambt-Doetinchem, de toenmalige zelfstandige gemeente naast Stad Doetinchem. In 1920 gingen beide gemeenten samen verder.

Nieuwe invulling

Het Moeder- en kindhuis van Pluryn bestaat uit meerdere onderdelen. In totaal zijn 19 appartementen gecreëerd, ieder met een eigen badkamer en keukenblok, daarnaast zijn er 2 grote centrale keukens en centrale huiskamers waar onder begeleiding kan worden gekookt.

Werkzaamheden

Om het pand klaar te maken voor de toekomst is er ontzettend veel werk verricht. De bestaande verdiepingsvloer en de vloeren op de begane grond zijn verwijderd om ruimte te maken voor een volledige staalconstructie welke onder de oorspronkelijke sporen kap is geplaatst. Ook zijn alle asbesthoudende materialen eruit gehaald. Binnen is een volledig nieuwe verdiepingsvloer en zolder geplaatst. Deze zijn extra geïsoleerd met estrich platen ivm goede geluid en brandwerend eigenschappen. Naast het compleet vernieuwen van alle elektra zijn er ook zorg specifieke installaties geïnstalleerd. Denk aan een intercom, zuster oproepsysteem en deurstand signalering. Het Ambt heeft een energielabel A

  • Monumentaal isolatieglas
  • Spouwmuurisolatie
  • Vloerisolatie
  • Dakisolatie
  • 93 zonnepanelen
Monument

Omdat het een gemeentelijk monument betreft is er met zorg gekeken naar het behoud van zoveel mogelijk originele elementen. De gevels zijn volledig hersteld en opnieuw gevoegd. De oorspronkelijke sporen kap is gehandhaafd . Bestaande houten kozijnen zijn behouden en voorzien van monumentaal isolatieglas. Ook zit binnen nog de oude kluis waar vroeger alle waardevolle spullen werden bewaard. 

foto’s: takkenkamp | edwin van de graaf | loko architecten

Dobbelmannweg | Nijmegen

Onlangs hebben wij met studio van Buren meegedaan aan een selectie van de gemeente Nijmegen voor nieuwbouw aan de Dobbelmannweg.

Het programma van onze inzending bestond uit totaal 30 woningen, waarvan 12 reguliere woningen, 17 zorgwoningen, 1 beheerderswoning en diverse gemeenschappelijke ruimtes.

De zorgwoningen zouden worden verhuurd aan dementerende ouderen en eventueel hun partner. Zij wonen zelfstandig achter een eigen voordeur maar krijgen intensieve zorg en begeleiding en zij kunnen gebruik maken van diverse gemeenschappelijke ruimtes.

De beheerderswoning wordt bewoond door een zorgverlener met eventueel een gezin dat de zorg voor de dementerende ouderen coördineert. Deze woning is centraal geplaatst in het plan waardoor korte looplijnen ontstaan. De centrale ligging en de situering van de raamopeningen zorgen voor een goed overzicht in en om het gebouw.

De reguliere woningen zouden worden bewoond door mensen die (nog) geen zware zorg nodig hebben maar prettig willen wonen en mogelijk wel in de toekomst gebruik willen maken van de zorgvoorzieningen.

Eén van de gemeenschappelijke ruimtes zou deels worden opengesteld voor buurtactiviteiten. Hiermee zou deze ruimte een ontmoetingsfunctie voor de buurt, bewoners en familieleden van de bewoners worden.

saronix | doetinchem

34 zorgappartementen, 6 twee-onder-één kap woningen, 7 rijwoningen, 5 vrijstaande woningen, renovatie/herbestemming ketelhuis | Doetinchem | opdrachtgever: goldewijk | architectenselectie

Rondom het karakteristieke industrieële ketelhuis op het saronixterrein is het plan ontworpen voor grondgebonden woningen met zorgappartementen.
Het plangebied wordt doorsneden door een route voor langzaam verkeer waardoor een prettige openbare ruimte ontstaat. Rondom het ketelhuis wordt deze ruimte vergroot in de vorm van een plein. Het ketelhuis word door deze ingreep het middelpunt van het plangebied.

De zorgappartementen worden in twee volumes met verschillende hoogtes om het ketelhuis gepositioneerd met een transparante verbindingszone. De appartementen worden op kelderniveau met het ketelhuis verbonden waar een ontmoetingsruimte en zorgfuncties zijn ondergebracht. De ‘keldergang’ wordt doorgezet tot in het park en aan naast de gang zijn respectievelijk een verdiepte parktuin en een keldertuin bij het plein aangebracht.

behandelgebouw | Hengelo

behandelgebouw | hengelo (ov) | opdrachtgever:  ambiq | ontwerp: Ab Hans [werkzaam bij sbh]

onderwijsgebouw | Hengelo

behandelgebouw | hengelo (ov) | opdrachtgever: scholengroep twente speciaal en orthopedagogisch centrum ambiq | ontwerp: Ab Hans [werkzaam bij sbh]