kolping | nijmegen

onderzoek revitalisering | opdrachtgever: talis

Na verschillende workshops en een excursie met de bewoners is een plan gemaakt om de kolpingbuurt in Nijmegen op te waarderen. In samenwerking met Talis, Bureau SRO, de gemeente en de bewoners is hiervoor een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan is de basis geworden voor de nieuwe planontwikkeling die middels een design & construct selectie is aanbesteed.
IMG_6789Bewonersparticipatie

[codepeople-post-map cat=”11″]

baksteen bushalte | masterclass baksteen

bakstenen bushalte | ontwerp in kader van knb masterclass baksteen 2013

Op 26 september 2013 vond de elfde KNB-BNA MasterClass Baksteen plaats in Tilburg. Tijdens deze 11e editie gaven meester-architecten Jacq. de Brouwer (Bedaux de Brouwer Architecten) en Paul Diederen (diederendirrix architecten) inzicht in de wijze waarop zij bij hun ontwerpen omgaan met baksteenmetselwerk. Dit werd  ondersteund door lezingen en een excursie in de ochtend waarbij diverse gebouwen in Tilburg werden bezocht.

In de middag hebben de deelnemers hun tanden gezet in een door de masters gemaakte ontwerpopdracht: ‘ontwerp een bushok dat geheel uit baksteen is opgebouwd’. De masters waren aangenaam verrast door de kwaliteit van de uitwerking van de plannen. De ontwerpen van Ab Hans van Loko architecten en het duo Arend Groenewegen en Henk Hamhuis werden door de masters uiteindelijk het hoogst gewaardeerd en kregen daarvoor uit de handen van de architecten een fraai boek van hun architectenbureau.

bushalte - masterclass baksteen - ontwerp Ab Hans

containermuseum stadsblokken | arnhem

museum voor tijdelijke exposities, evenementengebouw, auditorium | arnhem

De strook land tussen de twee havens in de stadsblokken vormt de locatie voor ´Stadsblokken Arnhem´. Het gebouw is op meerdere niveaus een ontmoetingsplaats; Noord ontmoet Zuid, land ontmoet water en kunst ontmoet recreatie.
Het gebouw huisvest onder andere een museum, twee auditoria, een grand café en een vast podium voor evenementen.
Het museum richt zich op de wisselende tentoonstellingen die in zeecontainers plaatsvinden.   Door gebruik te maken van de diverse aanwezige logistieke netwerken kunnen de containers overal ter wereld worden ingericht, vervoerd en tentoongesteld worden in Arnhem.
Het museum van Arnhem zal daarmee het eerste van een mondiaal logistiek kunstnetwerk zijn.

Het gebouw wordt gevormd door een lange geperforeerde wand van ca. 200m lang. Aan de zijde van de Mandelabrug worden containers met de deuropeningen tegen de openingen van de wand geplaatst. In de containers kunnen naast de wisselende exposities ook ateliers worden ondergebracht.

 Aan de oostzijde van de geperforeerde wand zijn diverse blokken gesitueerd welke in baksteen uitgevoerd worden als referentie naar de baksteenindustrie in het rivierengebied. Vanuit het lange volume zijn de containers op verschillende niveaus bereikbaar.
Het grote volume aan de zuidzijde biedt ruimte aan een open podium welke voor evenementen en concerten kan worden ingezet. Het schuine metselwerk boven het podium vormt de vloer van het auditorium.

Het ontwerp is een ‘arnhemse’ variant van concept container museum dat al eerder te zien is geweest in het kader van de expositiereeks locatie Lent.

 

los hoes | enschede

vrijstaande woning | enschede | opdrachtgever: gemeente Enschede | ontwerpwedstrijd ’t vaneker

Twente staat bekend om haar boerderijen en hoeves die schijnbaar willekeurig in het landschap zijn gestrooid. Eén van de boerderijtypes die veel voorkomt is het zogenaamde los hoes.
Het is een eenvoudige vorm van het hallehuis. Er zijn geen wanden die de woonfuncties van de stallen scheiden. Iedereen leeft in één ruimte. Centraal in het originele ‘los hoes’ was de vuurplaats zonder rookafvoer. Via de zoldering moest de rook zijn weg vinden.

linksvoor

Het ontwerp: ‘los hoes’ is een eigentijdse vertaling van deze traditionele Twentse woon/werkvorm.
De oorspronkelijke architectonische vorm van de Twentse boerderij heeft een aantal bewerkingen ondergaan die ertoe leiden dat een open woning ontstaat. Door de grote uitsneden ontstaat een optimaal contact met de tuin met behoud van de architectonische beeldentaal. Dit wordt versterkt door oorspronkelijke regiospecifieke materialen toe te passen zoals keramische dakpannen en donkere houten gevels.
De garage is als volume uit de hoofdmassa gesneden en verplaatst waardoor een overkapping ontstaat bij de entree van de woning. Tussen de woning en de garage is plaats voor houtopslag. Het achterste deel van de woning is ingesneden en uit elkaar geschoven, waardoor een terras ontstaat met een visuele verbinding met zowel de volledige woning als de achtertuin. In het dakvlak zijn op diverse plaatsen daklichten aangebracht, waardoor geen dakkapellen nodig zijn.

De woning heeft zoals het motto doet vermoeden een open organisatie waarbij alle functies met elkaar in verbinding staan. De gebruiker kan echter door middel van in wanden verborgen schuifdeuren de ruimten onderling van elkaar afgescheiden. Net als in het oorspronkelijke ‘los hoes’ heeft ook de haard een centrale functie in het ontwerp. In het midden van de woonkamer is een grote haard geplaatst die ook vanuit de verdiepte eetkamer zichtbaar is. Ook het buitenterras en de hoofdslaapkamer op de verdieping hebben een eigen haard die van hetzelfde gemetselde rookkanaal gebruik maken.

Functioneel speelt de keuken een grote rol in het ontwerp. Door deze in het midden van de woning te situeren ontstaat een optimaal visueel contact met de volledige woning. De eetkamer en de woonkeuken zijn verdiept aangelegd. Hierdoor vormt het hardstenen aanrecht een mooie overgang naar de vijverrand en de ‘plintbank’.

rechtsvoor
Op de verdieping zijn twee zones te onderscheiden die met elkaar worden verbonden door een brug. De hoofdslaapkamer heeft zijn eigen bad- en kleedfaciliteiten die in open verbinding staan met de slaapruimte. Via een luik naar de vide is er vanuit deze slaapkamer contact mogelijk met de woonkamer. De overige 3 slaapkamers hebben hun eigen badkamer. Via de vide en het daklicht is er vanuit de overloop visueel contact met de tuin en de speelkamer/kantoor. De overloop heeft een plafond in de vorm van een daklicht dat de gehele oppervlakte bestrijkt.
’s Morgens kom je bij het afdalen van de trap niet in een hal uit, maar in woonkeuken waarmee de centrale functie hiervan nog eens wordt benadrukt.

containermuseum | lent

museum voor tijdelijke exposities | lent | ontworpen in het kader van de manifestatie “locatie lent”

Het Waalstrand onder de spoorbrug met zijn snelbinder vormt de locatie voor museum Lent. Het museum is op meerdere niveaus een ontmoetingsplaats; Lent ontmoet Nijmegen, land ontmoet water en kunst ontmoet recreatie.
Museum Lent richt zich op de wisselende tentoonstellingen die in zeecontainers plaatsvinden.

Door gebruik te maken van de diverse aanwezige logistieke netwerken kunnen de containers overal ter wereld worden ingericht, vervoerd en worden tentoongesteld in Lent.
Het museum van Lent zal daarmee het eerste van een mondiaal logistiek kunstnetwerk zijn.

Het gebouw wordt gevormd door een lange geperforeerde wand van ca. 200m lang. Aan de zijde van de spoorbrug worden containers met de deuropeningen tegen de openingen van de wand geplaatst. In de containers zijn naast de wisselende exposities ook ondersteunende functies ondergebracht.
Aan de zijde van het Waalstrand is een kassencomplex gesitueerd dat symbool staat voor de Lentse identiteit. Vanuit dit kassencomplex zijn de containers op verschillende niveaus bereikbaar. De transformatie van het tuindersdorp Lent is zichtbaar gemaakt door de ruimtelijke bewerking die het kassencomplex heeft ondergaan. Door elementen in hoogte en diepte ten opzichte van elkaar te verplaatsen transformeert het kassenlandschap tot een stadslandschap.

[codepeople-post-map cat=”17″]

podium | zeeland

36 woongebouwen | zeeland | prijsvraag het zeeuwse gezicht – nieuw tij

Het Zeeuwse landschap zal in de nabije toekomst plaats moeten bieden aan woningbouw. Hierbij is het van groot belang dat de identiteit van Zeeland niet onnodig verstoord wordt. Het “PODIUM” is een concept dat het landschap centraal stelt en de noodzakelijke woningbouw transformeert tot drager van het Zeeuwse landschap.

schets-01

Het “PODIUM” is ontworpen als een verdedigingswerk voor het landschap. Een ring van gemetselde steunberen vormt met vloedplanken een robuuste buitenschil waarbinnen 12 wooneenheden zijn ondergebracht. Bij hoog water kunnen extra vloedplanken tussen de steunberen worden geschoven zodat ook in waterrijke gebieden met wisselende waterstanden kan worden gewoond.
De binnentuin krijgt een arena-achtig karakter door de tribune-trap die de toegang vormt naar tot het eerste woonniveau. De woningen zijn zodanig ontworpen dat alle woonfuncties aan de buitenschil zijn gesitueerd en de verkeersfuncties aan de binnenschil. Deze vormen een geluidsbuffer naar de gezamenlijke binnentuin. De woningen verplaatsen per bouwlaag één segment, waardoor de verdiepingen van de woningen niet recht boven elkaar zijn gelegen. Deze getordeerde organisatie zorgt voor een groter zichtveld op de omliggende natuur.

 

36 “PODIA” zullen worden uitgestrooid over het Zeeuwse landschap. Elk “PODIUM” krijgt zijn eigen daktuin die afhankelijk van de context zal worden ingericht. Hierin zijn agrarische of recreatieve invullingen denkbaar.
De daktuinen zullen door de bewoners van het “PODIUM” worden beheerd. Dit zal niet alleen de onderlinge betrokkenheid tussen de bewoners stimuleren, maar ook het verantwoordelijkheidsbesef voor de natuur. Zoals vroeger landerijen door de boeren werden onderhouden zal in de toekomst steeds vaker de verantwoordelijkheid bij de bewoners komen te liggen.

05a

wonen in [water]land | ooijpolder

wonen in noodoverloopgebieden | ooijpolder | afstudeerplan academie van bouwkunst arnhem | 2004

01

De Ooijpolder is één van de gebieden in Nederland die mogelijk zou worden aangewezen als noodoverloopgebied.
Dit houdt in dat, in uiterste nood, bij extreem hoge waterstanden het gebied onder water zal worden gezet om de stedelijke (en economisch waardevollere) gebieden te beschermen tegen overstromingen. Dorpskernen in de noodoverloopgebieden zullen worden beschermd door nieuwe ringdijken, maar de woningen in het buitengebied zullen worden opgeofferd aan het water.
Met het project: “wonen in [water]land” is geprobeerd een antwoord te geven op deze problematiek.

0607

[codepeople-post-map cat=”17″]

startersstal | keijenborg

6 starterswoningen | keijenborg | opdrachtgever: lebbink  |  ontwerp: ab hans [werkzaam bij arx]

Hoe benut je vrijkomende agrarische gebouwen om starters op de woningmarkt aan betaalbare woningen te helpen? Dit project speelt in op die actuele vraag. De verbouwing van een buiten gebruik geraakte stal tot starterswoningen draagt bovendien bij aan het vitaliseren van het platteland.

Uitgangspunt in het ontwerp is de hoofdvorm die intact wordt gelaten en versterkt door helder materiaalgebruik en door de toegepaste gevelopeningen. Door middel van verticale en horizontale doorsnij-dingen wordt een blik in het volume gegund. Een interne gaanderij zorgt voor de ontsluiting van de woningen. Op drie plaatsen zijn vanaf deze gaanderij verticale doorsnijdingen aangebracht.
Deze zorgen tevens voor de daglichttoetreding van de op de verdieping gelegen slaapvertrekken.
De gevels refereren met de zwarte houten delen naar de in de regio veel voorkomende schuren. Het dak wordt voorzien van
oorspronkelijke oud Hollandse dakpannen. De gevels zijn voorzien van grote contrasterende openingen waardoor de hoofdstructuur intact blijft.