woning schuyts bos in Arnhem opgeleverd

KG staalframebouw heeft na een soepel bouwproces de sculpturale villa in Arnhem opgeleverd. De woning staat in de wijk Schuyts bos met een prachtig uitzicht over park Lingezegen en golfbaan Landgoed Welderen.

Dit uitzicht wordt gevangen in een mooi kader; een mooi middel om naast zonwering te zorgen voor een intieme binnentuin.

3x kans op architectuurprijs Nijmegen

Dit jaar maken 3 mooie plannen van Loko architecten kans op de “Architectuurprijs Nijmegen”. Deze prijs wordt elke 2 jaar door het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) uitgereikt. Met de prijs wil ACN de kwaliteit van architectuur in Nijmegen bevorderen, goed opdrachtgeverschap stimuleren en architectuur bij een breed publiek onder de aandacht brengen.
Alle inzendingen worden aan de vakjury én het publiek voorgelegd.
Er kan van 4 maart tot 3 april gestemd worden via deze link.

LET OP: Om de stemming eerlijk te laten verlopen, is per IP-adres één stem mogelijk. Heeft een huisgenoot of collega al gestemd via jullie internetaansluiting? Dan kun je alsnog je stem uitbrengen via het netwerk van je telefoon (WiFi uitschakelen) of vanaf een ander IP-adres. Zorg er daarnaast voor dat je drie verschillende projecten selecteert. Dubbelingen in je top 3 worden er uit gefilterd en worden niet meegerekend.

Villa Louiseweg | Nijmegen

nieuwbouw villa | Nijmegen | opdrachtgever: particulier | aannemer: de visser bouw & onderhoud den bosch

Het sculpturale ontwerp voor deze villa in Nijmegen is met complimenten ontvangen door de commissie beeldkwaliteit.

De woning voegt zich met respect in de groen omgeving. Door insnedes in het volume te maken ter plaatse van bestaand groen ontstaat optimaal contact vanuit de woning met het omliggende bos. Vooral aan de achterzijde is de woning maximaal transparant om het zicht op het bos te optimaliseren

Het ingetogen materiaalgebruik van glas, hout en tegels met een natuurlijke nuance versterkt de subtiele inpassing in de natuur. Het respect voor de natuurlijke context zal natuurlijk ook in de uitwerking voortgezet waarbij energieneutraal wonen het uitgangspunt is.

villa schuyts bos | arnhem

vrijstaande woning | Arnhem | opdr: P + D | aannemer: KG staalframebouw

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan natuur inclusieve maatregelen die subtiel zijn verwerkt. De woning in de wijk Schuyts bos heeft een prachtig uitzicht over park Lingezegen en golfbaan Landgoed Welderen.

Dit uitzicht wordt gevangen in een mooi kader; een mooi middel om naast zonwering te zorgen voor een intieme binnentuin.

Start bouw Villa Kwakkenberg

Binnenkort start aannemer De Visser Bouw en onderhoud uit Den Bosch in Nijmegen. De bestaande woning wordt deze maand gesloopt. Daarna zal met het grondwerk en de kelder gestart worden. De prognose is dat de villa in het najaar van 2024 wordt opgeleverd.

oplevering pelseland

Binnenkort wordt de woning aan Pelseland in Lent opgeleverd. Op afstand zijn de verschillende volumes goed herkenbaar door de heldere materiaalkeuzes. De details worden van dichtbij goed zichtbaar en pakken mooi uit. Mooi om te zien dat de uitgedachte plankverdeling ook overal mooi uitkomt!

interview Ab Hans

in de laatste editie van het blad Bouwen in Gelderland is een leuk interview opgenomen naar aanleiding van de oplevering van De Oever in ’s Hertogenbosch:

Vijftien jaar geleden richtte Ab Hans Loko architecten op. Anno 2023 lopen de projecten uiteen van particuliere woningbouw tot grotere sociale woningbouw en verduurzamingsprojecten. Project de Oever in ‘s Hertogenbosch kwam bij Ab Hans in de picture na een selectie van de toenmalige grond- en pandeigenaar. Met de beoogde eigenaar van de nieuwe complexen, woningcorporatie Mooiland werd deze selectie succesvol doorlopen. Mooiland was reeds een relatie van de in Zelhem geboren architect die tegenwoordig zetelt in Nijmegen.

De eerste contacten dateren van vijf jaar geleden. De realisatie van beide fases binnen een tijdsbestek van vijf jaar mag tegenwoordig als een bijzonderheid worden betiteld. “De uitvraag was eigenlijk niet zo moeilijk. Het creëren van zoveel mogelijk sociale huurwoningen op een markante plaats. De prijzen moesten betaalbaar zijn voor diverse doelgroepen en de plannen moesten passen in de omgeving. De ruimtelijke en stedenbouwkundige puzzel die deze vraag opleverde was een stuk lastiger. Ik ben daarmee aan de slag te gaan en dat resulteerde in twee gebouwen: een vanuit een transitie van een bestaand kantoorpand en een nieuwbouwcomplex, met respectievelijk 36 en 76 appartementen. Deze
aantallen beantwoorden aan de wens van Mooiland om een substantieel aantal woningen toe te voegen aan hun woningbezit gezien de forse woningnood in deze regio. Om een en ander te bewerkstelligen was een van de grootste uitdagingen om de vereiste hoogte toch op een natuurlijke wijze te laten opgaan in haar omgeving. In mijn visie hoeft sociale woningbouw er niet altijd “goedkoop” uit te zien. Daar zijn we met zijn allen goed in geslaagd, vind ik.
Zeker gerelateerd aan de prijsklasse, ogen de gebouwen chic. Het oogt rijk, mede door de spannende gevels. Ook de kleurkeuze speelt hierin een essentiële rol. De beide appartementencomplexen contrasteren doelbewust. Voor het ene gebouw heb ik gekozen de bestaande kleurstelling te handhaven. Veel grijstinten en een gele baksteen. Het nieuwbouwcomplex is daarentegen veel warmer geworden en gaat ondanks de hoogte mooi op in haar groene omgeving.

Architect Ab Hans: “Sociale woningbouw mag rijk ogen”

Voor mij als architect was het vooral een bijzonder project omdat alle aspecten die mijn vak zo mooi en uitdagend maken erin zaten. Zoals de appartementen inpassen in de
hoofdstructuur van het bestaande gebouw. Dat was echt een behoorlijke puzzel. Maar ook de vertaling naar buiten toe. Vanuit alle appartementen wilde ik een mooi uitzicht creëren. Ook vond ik dat de uitstraling van de nieuwbouw naar alle zijden gegarandeerd zou moeten worden. Daarvoor heb ik onder andere gekozen voor de uitstekende balkons met wisselende posities. Die maken de gevels spannend en speels. Alle kanten van de complexen zijn even belangrijk. En ook dat onderschrijft mijn visie. Niet voor niets staat Loko architecten, voor Locatie Ontworpen. De locatie aan het riviertje de Aa heeft mij ook geïnspireerd om te kiezen voor een print op de balkons met rietkragen. Dat versterkt de unieke situering van wonen aan het water op alle verdiepingen.

Vermeldenswaard in dit kader is ook het entreegebied. Die is bepaald niet donker en benauwend, maar geeft een doorloop naar het riviertje, een mooie, transparantie inkijk.
Zowel de nieuwe bewoners als Mooiland toonde zich erg enthousiast bij de oplevering. Voor de nieuwe bewoners zal dat ongetwijfeld ook te maken hebben met het vinden van een eigen woonplek na een lange tijd op de wachtlijst. Mooiland was erg tevreden over het eindresultaat. We vinden beide dat de bouw heel mooi heeft uitgepakt. Letterlijk en figuurlijk.”

Benedenstad opgeleverd

Gisteren is de afronding gevierd van de onderhoudswerkzaamheden In de Benedenstad van Nijmegen. In totaal zijn 140 woningen en appartementen van Talis aangepakt. Bij dit project zijn werkzaamheden uitgevoerd aan zowel de buiten- als binnenkant van de woning. Het meest zichtbaar zijn de daken welke zijn geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking.

Naast technische werkzaamheden is ook een kleurwijziging doorgevoerd. Er zijn verschillende kleurenschema’s bepaald waaruit de bewoners per bouwblok konden kiezen.

De Variabele heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

15 jaar loko!

Loko architecten bestaat al weer 15 jaar! We zijn erg trots op de grote variëteit aan projecten die we de afgelopen jaren hebben kunnen ontwerpen!
Heel veel dank aan de ontzettend fijne groep opdrachtgevers waarmee we dit hebben kunnen realiseren.