Start bouw Villa Kwakkenberg

Binnenkort start aannemer De Visser Bouw en onderhoud uit Den Bosch in Nijmegen. De bestaande woning wordt deze maand gesloopt. Daarna zal met het grondwerk en de kelder gestart worden. De prognose is dat de villa in het najaar van 2024 wordt opgeleverd.

oplevering pelseland

Binnenkort wordt de woning aan Pelseland in Lent opgeleverd. Op afstand zijn de verschillende volumes goed herkenbaar door de heldere materiaalkeuzes. De details worden van dichtbij goed zichtbaar en pakken mooi uit. Mooi om te zien dat de uitgedachte plankverdeling ook overal mooi uitkomt!

interview Ab Hans

in de laatste editie van het blad Bouwen in Gelderland is een leuk interview opgenomen naar aanleiding van de oplevering van De Oever in ’s Hertogenbosch:

Vijftien jaar geleden richtte Ab Hans Loko architecten op. Anno 2023 lopen de projecten uiteen van particuliere woningbouw tot grotere sociale woningbouw en verduurzamingsprojecten. Project de Oever in ‘s Hertogenbosch kwam bij Ab Hans in de picture na een selectie van de toenmalige grond- en pandeigenaar. Met de beoogde eigenaar van de nieuwe complexen, woningcorporatie Mooiland werd deze selectie succesvol doorlopen. Mooiland was reeds een relatie van de in Zelhem geboren architect die tegenwoordig zetelt in Nijmegen.

De eerste contacten dateren van vijf jaar geleden. De realisatie van beide fases binnen een tijdsbestek van vijf jaar mag tegenwoordig als een bijzonderheid worden betiteld. “De uitvraag was eigenlijk niet zo moeilijk. Het creëren van zoveel mogelijk sociale huurwoningen op een markante plaats. De prijzen moesten betaalbaar zijn voor diverse doelgroepen en de plannen moesten passen in de omgeving. De ruimtelijke en stedenbouwkundige puzzel die deze vraag opleverde was een stuk lastiger. Ik ben daarmee aan de slag te gaan en dat resulteerde in twee gebouwen: een vanuit een transitie van een bestaand kantoorpand en een nieuwbouwcomplex, met respectievelijk 36 en 76 appartementen. Deze
aantallen beantwoorden aan de wens van Mooiland om een substantieel aantal woningen toe te voegen aan hun woningbezit gezien de forse woningnood in deze regio. Om een en ander te bewerkstelligen was een van de grootste uitdagingen om de vereiste hoogte toch op een natuurlijke wijze te laten opgaan in haar omgeving. In mijn visie hoeft sociale woningbouw er niet altijd “goedkoop” uit te zien. Daar zijn we met zijn allen goed in geslaagd, vind ik.
Zeker gerelateerd aan de prijsklasse, ogen de gebouwen chic. Het oogt rijk, mede door de spannende gevels. Ook de kleurkeuze speelt hierin een essentiële rol. De beide appartementencomplexen contrasteren doelbewust. Voor het ene gebouw heb ik gekozen de bestaande kleurstelling te handhaven. Veel grijstinten en een gele baksteen. Het nieuwbouwcomplex is daarentegen veel warmer geworden en gaat ondanks de hoogte mooi op in haar groene omgeving.

Architect Ab Hans: “Sociale woningbouw mag rijk ogen”

Voor mij als architect was het vooral een bijzonder project omdat alle aspecten die mijn vak zo mooi en uitdagend maken erin zaten. Zoals de appartementen inpassen in de
hoofdstructuur van het bestaande gebouw. Dat was echt een behoorlijke puzzel. Maar ook de vertaling naar buiten toe. Vanuit alle appartementen wilde ik een mooi uitzicht creëren. Ook vond ik dat de uitstraling van de nieuwbouw naar alle zijden gegarandeerd zou moeten worden. Daarvoor heb ik onder andere gekozen voor de uitstekende balkons met wisselende posities. Die maken de gevels spannend en speels. Alle kanten van de complexen zijn even belangrijk. En ook dat onderschrijft mijn visie. Niet voor niets staat Loko architecten, voor Locatie Ontworpen. De locatie aan het riviertje de Aa heeft mij ook geïnspireerd om te kiezen voor een print op de balkons met rietkragen. Dat versterkt de unieke situering van wonen aan het water op alle verdiepingen.

Vermeldenswaard in dit kader is ook het entreegebied. Die is bepaald niet donker en benauwend, maar geeft een doorloop naar het riviertje, een mooie, transparantie inkijk.
Zowel de nieuwe bewoners als Mooiland toonde zich erg enthousiast bij de oplevering. Voor de nieuwe bewoners zal dat ongetwijfeld ook te maken hebben met het vinden van een eigen woonplek na een lange tijd op de wachtlijst. Mooiland was erg tevreden over het eindresultaat. We vinden beide dat de bouw heel mooi heeft uitgepakt. Letterlijk en figuurlijk.”

Benedenstad opgeleverd

Gisteren is de afronding gevierd van de onderhoudswerkzaamheden In de Benedenstad van Nijmegen. In totaal zijn 140 woningen en appartementen van Talis aangepakt. Bij dit project zijn werkzaamheden uitgevoerd aan zowel de buiten- als binnenkant van de woning. Het meest zichtbaar zijn de daken welke zijn geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking.

Naast technische werkzaamheden is ook een kleurwijziging doorgevoerd. Er zijn verschillende kleurenschema’s bepaald waaruit de bewoners per bouwblok konden kiezen.

De Variabele heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

15 jaar loko!

Loko architecten bestaat al weer 15 jaar! We zijn erg trots op de grote variëteit aan projecten die we de afgelopen jaren hebben kunnen ontwerpen!
Heel veel dank aan de ontzettend fijne groep opdrachtgevers waarmee we dit hebben kunnen realiseren. 

Kennismiddag omgevingswet voor architecten

Op 1 januari 2024 treedt de omgevingswet in werking.

Bij veel architecten is, mede door het herhaaldelijke uitstel van de wetgeving, nu nog niet volkomen duidelijk wat de nieuwe wetgeving gaat betekenen voor de dagelijkse praktijk.

Daarom heb ik in juni met Bart de Haan van Dirkzwager een kennismiddag voor architecten georganiseerd. We hebben ons laten bijpraten over de gevolgen van deze Omgevingswet op ons werk.
Er was veel animo, daarom hebben we besloten om deze bijeenkomst te herhalen. Een mooie gelegenheid voor geïnteresseerden (ook voor hen die er in juni niet bij konden zijn) om zich te laten bijpraten over de Omgevingswet.

De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op 26 oktober 2023 a.s. op het kantoor van Dirkzwager in Arnhem, aan de Velperweg 1. Onderstaand tref je het programma aan:

14.45 – 15.00: inloop en koffie
15.00 – 1645: introductie omgevingswet, omgevingsplan en omgevingsvergunning
16.45 – 17.30: borrel

De kennisbijeenkomst zal worden verzorgd door Bart de Haan en zijn collega Jasper Molenaar.
Als je de bijeenkomst wil bijwonen, laat het dan weten voor 19 oktober.

Aan de middag zijn geen kosten verbonden.

Duurzame watervilla

Op een prachtlocatie aan het water is deze villa ontworpen. De slaapvertrekken zijn halfverdiept waardoor er mooie hoogteverschillen ontstaan in woonlaag. Deze zijn ook in de terrassen rondom de woning doorgezet en leveren fraaie aansluiting aan op de landschappelijke tuin.

Het dak is voorzien van grote overstekken, de hoogteverschillen in de woning worden door het afgeschuinde dak mooi gevolgd en leveren door de transparante gevels een fantastisch uitzicht op. Daarnaast zorgen de grote zonwerende overstekken niet alleen voor een prettig binnenklimaat, maar ook voor heel erg prettige buitenruimtes.

eerste bewoners trekken in de Oever

Een bijzonder moment voor bewoners van de 76 nieuwbouwappartementen in ’s-Hertogenbosch. De afgelopen week ontvingen de eerste bewoners de sleutels van hun splinternieuwe energiezuinige huurappartement. De nieuwbouwwoningen zijn gebouwd op een prachtige locatie aan het water de Aa en aan de rand van het centrum. De Vries Ontwikkeling en Zegers Bouw B.V. realiseerden de woningen in opdracht van Mooiland. 

Duurzaam en comfortabel wonen aan het water de Aa

Het appartementencomplex heeft 11 verdiepingen en een begane grond. Het gebouw is duurzaam en extra energiezuinig. Er is één studio van 40 m2 en de overige appartementen variëren in grootte tussen de 65-75 m2.  Ieder appartement heeft een individuele combi-warmtepomp voor verwarming en warm water op basis van ventilatielucht. Op het dak komen zonnepanelen die duurzame energie opwekken.

Carly Jansen, bestuurder Mooiland:

Ook in Den Bosch is de druk op de woningmarkt groot. In de laatste prestatieafspraken tussen de gemeente, vier Bossche corporaties en de huurdersorganisatie spraken we af tot 2030 3150 sociale huurwoningen toe te voegen in Den Bosch. Ik ben er trots op dat we met dit project bijdragen aan deze opgave en dat deze woningen bijdragen aan onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. We wensen de bewoners succes met verhuizen en heel veel woonplezier.” 

Dronebeelden 76 appartementen de Oever

Zegers Bouw heeft een mooie dronefilm gemaakt van ons project de Oever in ’s Hertogenbosch dat binnenkort wordt opgeleverd. De appartementen zijn ontwikkeld door Alta SV in opdracht van woningcorporatie Mooiland. Op de beelden is te zien dat het appartementengebouw prachtig is gelegen aan de Aa. Ook het naastgelegen pand dat we eerder met hetzelfde team hebben getransformeerd van kantoor tot 36 appartementen is goed te zien.

Het gebouw bestaat uit 76 huurappartementen verdeeld over 11 bouwlagen. De appartementen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), het is maximaal geïsoleerd en luchtdicht. De appartementen zijn gasloos, voorzien van een individuele combi-warmtepomp en zonnepanelen. De hoger gelegen appartementen beschikken over een schitterend uitzicht over.