flora | lent

51 rijwoningen | lent | opdrachtgever: talis | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

Om de overgang tussen oud en nieuw te creëren is een analyse gemaakt van de oorspronkelijke identiteit van Lent en de nieuwbouw. Het oude dorp bestaat hoofdzakelijk uit traditionele baksteenarchitectuur die tussen kassencomplexen van staal en glas lijken te zijn gestrooid. In de oude dorpskern zijn ook enkele in het oog springende gebouwen met geschilderde gevels. Het witte huis en zijn directe belendingen,maar ook de huurwoningen tussen het Primulapad en de Pelargoniumstraat zijn een icoon voor Lent.

 

De moderne architectuur van de nieuwbouw contrasteert enorm met deze traditionele architectuur. Deze woningen zijn veelal voorzien van platte daken waarbij de composities van de gevels kenmerkend zijn. De wijk visveld is vooral een staalkaart van moderne Nederlandse architectuur. Het laat zien dat Lent een grote modernisering heeft ondergaan met als gevolg een interessante mix van nieuwe bewoners met allerlei achtergronden.

De locatie biedt bij uitstek de kans om deze twee op het oog conflicterende identiteiten te laten samenkomen. Het ontwerp creëert, door gebruik te maken van de architectonische kenmerken van beide identiteiten, op een eigentijdse manier een overgang tussen het oorspronkelijke dorp en de recente nieuwbouw.

boekensteun

De eindwoningen zijn als moderne boekensteunen ontworpen. Deze woningen hebben zowel in gebouwtypologie als materialisering een eigentijdse uitstraling die direct verwijst naar de kenmerkende ‘visveldarchitectuur’ . De tussenwoningen hebben een oorspronkelijk materiaalpalet gekregen met rode warme baksteen gecombineerd met kleuraccenten.De woningen worden met elkaar verbonden door een stalen raster waartussen plaatselijk lamellen worden bevestigd. Ook over het tussenpad wordt dit raster doorgezet.

hemelwater

Het raster heeft naast de esthetische waarde ook enkele praktische functies. In de hele wijk wordt het hemelwater open afgevoerd. Ook in het plan Flora zal dit het geval zijn. Er is gekozen om het raster als hemelwaterafvoer te gebruiken. Op de erfgrens wordt het stalen u-profiel horizontaal voortgezet als goot welke loopt tot aan de erfgrens. Door deze goot niet, zoals vaker wordt gedaan, als molgoot uit te voeren,maar op te tillen boven het maaiveld ontstaat een eigenzinnige erfafscheiding. Ook het hemelwater van het dakvlak op de achtergevel zal naar de voorzijde worden afgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er in de achtertuinen molgoten liggen die de inrichting van de achtertuin beperken en bovendien wordt er niet onnodig veel water geloosd op de achterpaden.

materiaal

Het materiaalgebruik is zoals gezegd gebaseerd op in de omgeving aanwezige materialen. Bij de materiaalkeuzes stond voorop dat het plan Flora zijn eigen identiteit in het dorp moet verkrijgen. Subtiele verwijzing naar de kassenbouw door toepassing van staal en aluminium,maar ook door architectonische middelen zoals de afwatering van het hemelwater. Randvoorwaarde naast deze architectonische motivatie van materiaalkeuzes is onderhoud. Alle toegepaste materialen zijn onderhoudsarm zoals onder andere de toepassing van aluminium kozijnen en deuren.

 

[codepeople-post-map cat=”9″]

Geef een reactie