Lupinenstraat fase II | didam

 12 rijwoningen | Didam | opdrachtgever: Veluwezoom verkerk | aannemer: veluwezoom verkerk

Na het succes van de 1e fase van de Lupinenstraat is ook de tweede fase gerealiseerd. Er zijn in totaal 12 woningen gebouwd.

 

hogenkampseweg | renkum

45 rijwoningen | renkum | opdrachtgever: vivare | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

Kenmerkend voor het stedenbouwkundige ontwerp is de verspringende rooilijn die in de bouwblokken is verwerkt. In de keuze van de materialen is deze verspringing benadrukt door de terugliggende woningen een donkerder kleur gevel en dak te geven waardoor de dieptewerking wordt versterkt.Dit beeld wordt nog eens versterkt door toevoeging van een duidelijke beëindiging van de dakvlakken.

 1 blok A rechtsvoor

Er is hier gekozen de woningen te verrijken met fraaie gemetselde schoorstenen. De woningen zijn erg gevarieerd qua orientatie. Bij de eindwoningen is in de meeste gevallen de woonkamer aan de straat gelegen. De tussenwoningen hebben allen de woonkamer aan de achterzijde van de woning met een optimaal contact met de achtertuin.

2 blok G linksvoor - kopie

Deze afwisselende orientatie is in het ontwerp duidelijk afleesbaar. Er is gekozen om de kozijnen qua maat en verhouding af te stemmen op de achterliggende functies. Hierdoor onderstaat een logisch afwisselend straatbeeld. De entree’s van de woningen zijn duidelijk herkenbaar door de inkadering. Naast de voordeuren is een accent aangebracht in het zogenaamde ‘wisselverband’. Een speelse variatie op het metselwerk onder de kozijnen van de oude woningen. De kaders zijn overigens ook een verwijzing naar de oorspronkelijke bebouwing waarbij ze ook incidenteel bij de badkamers waren toegepast. Met deze kaders is een spel gespeeld waarbij ook de aansluiting wordt gevonden bij de eerder gerenoveerde woningen met de karakteristieke dakopbouwen.

3 blok A midden

[codepeople-post-map cat=”9″]

3bloem fase 2 | doetinchem

2 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een-kap woningen, 35 rijwoningen, 8 levensloopgeschikte woningen | Doetinchem | opdrachtgever: volker wessels vastgoed, sité | aannemer: Veluwezoom verkerk | energienotanul woningen

Na het succes van de 1e fase van 3bloem is gestart met de verkoop van de tweede fase. Er zullen in totaal 49 woningen gebouwd worden: 22 koopwoningen (ontwikkeling VolkerWessels Vastgoed en Veluwezoom Verkerk) en 27 huurwoningen in opdracht van Sité Woondiensten uit Doetinchem (eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen).

[codepeople-post-map cat=”9″]

woning met kantoor | lent

vrijstaande woning + kantoor | lent | gerealiseerd | EPC 0,11 | aannemer: Veluwezoom verkerk

In het landelijk gebied tussen de nieuwbouwwijken van Lent en de uiterwaarden van de Waal is in 2016 deze energiezuinige vrijstaande woning gerealiseerd. Kenmerkend aan de woning is de moderne vormgeving met traditionele historische materiaalkeuzes.

Het kader om het kozijn op de verdieping is bijvoorbeeld in hardsteen worden uitgevoerd. De witte gevel is gekaleid. Dit is een traditionele techniek om metselwerk te kalken waardoor de textuur van het metselwerk wordt verzacht. Door structuur van de woning is geïnspireerd op de plattegrond van een limburgse carréboerderij.

De energetische maatregelen zijn ondergeschikt aan het ontwerp ingepast. Er wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp, zonnepanelen en driedubbel glas. De maatregelen zorgen voor energielabel A++++ met een voor vrijstaande woningen enorm lage EPC van 0,11.

foto’s: thea van den heuvel | loko architecten

 

van kolplein | velp

80 woningen | velp | opdrachtgever: Vivare | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

De huidige woningen rondom het van Kolplein zijn een goed voorbeeld van tuindorparchitectuur uit het begin van de vorige eeuw. De in 1930 gebouwde woningen zijn voorzien van fraaie metselwerkdetails en kappen met dakkapellen en karakteristieke getimmerde goten.

Op de kop van het van Kolplein waren oorspronkelijk een bakker en slagerij gevestigd. Deze dorpse functies zijn in de loop van de jaren helaas verdwenen, maar de dorpse sfeer is intact gebleven. Dit is mede te danken aan het oorspronkelijke totaalontwerp met smalle straatprofielen waarin ook de tuinmuren en de bergingen een wezenlijke rol spelen. Deze karakteristieke objecten zijn een wezenlijk onderdeel van de wijk die door het Gelders Genootschap dan ook als ‘cultuurhistorisch waardevol’ zijn bestempeld. Onze doelstelling was deze karakteristieke tuinmuren en sfeer in de wijk te handhaven.

Voordat wij met het ontwerp zijn gestart hebben wij de sfeer van de wijk geproefd en gesprekken gevoerd met een aantal bewoners. Dit heeft er toe  geleid dat wij een aantal praktische randvoorwaarden aan de eisen van Vivare hebben toegevoegd.

De dorpse sfeer is nog voelbaar bij de bewoners door het simpele feit dat ‘iedereen hier achterum kump’. Dit vinden wij een belangrijk onderdeel van het woongenot en hebben daarom de keukens van de eindwoningen aan de zijgevel geplaatst met een groot kozijn in de zijgevel met zicht op de zijtuin.

In de slaapkamers van de huidige woningen ‘ken nog gien hoogsloaper stoan’, aanleiding om de slaapkamers aan de achterzijde van grote dakkapellen te voorzien waarmee praktisch in te delen ruimtes ontstaan. Op de voorste slaapkamer van de tussenwoningen na hebben alle slaapkamers op de verdiepingen rechte plafonds.

De voorzijde van de woningen kenmerkt zich door de horizontale goot met compacte dakkapellen. Ook wordt met de metselwerkdetaillering verwezen naar het verleden. Op de hoeken wordt het toiletraam overhoeks met de voordeur verbonden door middel van staand metselwerk. Daarnaast verbind een doorgaande rollaag op verschillende hoogtes de kozijnen met elkaar waardoor een speelse eenheid ontstaat.

De accentwoningen (Groen van Prinstererstraat 14 en 16) hebben overhoekse dakkapellen welke de hoeken van de straat begeleiden. Op de begane grond vormt de uitgebouwde bijkeuken een vloeiende overgang naar de tuinmuur.

De bestaande dakkapellen van de huidige woningen zijn met hun azuurblauwe kleur voor de bewoners aanleiding geweest om de wijk om te dopen tot ‘smurfendorp’. Onze ambitie was om het smurfendorp om te turnen tot een stijlvol tuindorp.

[codepeople-post-map cat=”9″]

reigerhof | opheusden

14 levensloopgeschikte woningen 15 rijwoningen | opheusden | opdrachtgever: SWB stichting woningbeheer betuwe | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

De  omgeving van het plangebied kenmerkt zich door gebouwen met een heldere vormgeving. Oud en nieuw gaan goed samen door op een eigentijdse wijze aan te sluiten op de bestaande karakteristieken. In ons plan staat ook deze benadering centraal. Op stedenbouwkundig niveau wordt aansluiting gezocht bij de korrelgrootte en kaprichtingen van de omliggende bebouwing.

Levensloopgeschikte woningen

Bij de levensloopgeschikte woningen heeft dit ertoe geleid dat wij de eindwoningen met een dwarskap hebben ontworpen. Op deze manier ontstaat een helder straatbeeld met een duidelijke aansluiting op de kaprichtingen van de rijwoningen aan zowel de kemkeslaan als de ooievaarstraat. De dwarskappen vormen daarnaast een duidelijke beëindiging van de gevel waardoor het op een natuurlijke wijze aansluit op de tegenovergelegen wozoco. De korrelgrootte van de individuele woningen word tastbaar gemaakt door elke woning afzonderlijk te voorzien van een dakkapel.

Rijwoningen

De rijwoningen hebben een indeling waarbij de keuken georiënteerd is op de straat. Bij de maatvoering van het keukenkozijn is rekening gehouden met verschillende bewonerswensen waarbij ook een keukenopstelling voor het raam mogelijk is. In het gevelontwerp zijn karakteristieke vormgevingselementen van de oude en nieuwe bebouwing met elkaar verweven. Hierdoor ontstaat een grote samenhang in de wijk. Naast het zijlicht zijn de voordeuren voorzien van witte kaders om het kozijn. Ook de kozijnen op de verdieping zijn voorzien van een wit kader. Hierbij is echter gekozen om de woningen met dit kader met elkaar te verbinden. Door de tussen de kozijnen liggende gevelvlakken ook wit te schilderen wordt de link gelegd met de oudere woningen in de wijk. Op de begane grond worden de woningen op subtielere wijze met elkaar verbonden. Met een afwijkend metselverband word een vlak gecreëerd dat gedeeltelijk doorloopt tot in de zijgevels.

[codepeople-post-map cat=”9″]

3bloem | doetinchem

2 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-een-kap woningen, 12 rijwoningen | Doetinchem | opdrachtgever: volker wessels vastgoed, sité | aannemer: Veluwezoom verkerk | energienotanul woningen

De 3Bloem is een klein nieuwbouwplan aan de Boterbloemstraat en de Ranonkelstraat in Doetinchem. Het project omvat 20 woningen in drie verschillende typen: rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen.

1402 rijwoningen B4-B7

De architectuur herinnert een beetje aan de jaren dertig, maar dan in een eigentijdse vertaling. Chique donkerrode baksteen, speels afgewisseld met enkele witte woningen en zwarte pannen op het dak. De woningen zijn stuk voor stuk heel licht, door de glaspartijen die doorlopen tot de vloer.

Door het kleurgebruik oogt het plan heel gevarieerd, maar blijft de eenheid behouden. Bijvoorbeeld door het aanzicht van de rijwoningen speels te onderbreken met een witte gevel.

1402 vrijstaand A1 1402 tweekap A8-A9

[codepeople-post-map cat=”9″]

lupinenstraat | didam

16 eengezinswoningen | didam |opdrachtgever: veluwezoom verkerk / laris | aannemer: veluwezoom verkerk

Aan de Lupinenstraat zijn Didam worden 16 woningen in twee fasen ontwikkeld. De acht woningen aan de Lupinenstraat zijn een vervolg op de eerder gerealiseerde 14 woningen in Kerkwijk. Dit was het resultaat van een samenwerking tussen Veluwezoom Verkerk, gemeente Montferland, woningcorporatie Laris en Loko architecten met de doelstelling om betaalbare starterswoningen te realiseren. De onderlinge afspraken met de betrokken partijen en het efficiënter ontwikkelen en bouwen zorgen voor een uitzonderlijk scherpe prijs. De woningen worden aangeboden voor de zeer scherpe koopsom van € 138.000,- tot €159.500,- v.o.n.

lupinen 3 lupinen 2

[codepeople-post-map cat=”9″]

de poorten van oranje | vianen

12 poortwoningen, 20 rijwoningen, 20 hofjeswoningen, 6 verandawoningen, 12 seniorenappartementen | vianen [ut] | opdrachtgever: lekstede wonen | aannemer: veluwezoom verkerk

Woningcorporatie Lekstede wonen uit Vianen heeft in totaal vijftig woningen aan de Beatrixstraat, Irenestraat, Van Hallstraat en Wilhelminastraat vervangen. De technische en woonkwaliteit van de woningen uit de jaren vijftig voldeed niet meer aan de maatstaven van deze tijd. De nieuwbouw bestaat uit  50 huurwoningen en 20 koopwoningen.

Herstructurering

Het doel van de herstructurering was het verbeteren van de leefbaarheid, het willen voldoen aan huidige eisen op gebied van energiezuinigheid, veiligheid, binnenmilieu, wooncomfort, architectuur, en regelgeving voortvloeiend uit het bouwbesluit. De buurt moest weer toekomstbestendig te zijn waarbij rekening gehouden werd met de diverse soorten huishoudens qua samenstelling en leeftijd.
De locatie met 50 huurwoningen is eigendom van LEKSTEDE wonen en de bewoners zijn vanaf 2009 nauw betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zo is er een bewonerscommissie opgericht, de uitkomsten van het bewonersonderzoek zijn meegenomen in het ontwerp van de nieuwe woningen en de bewoners hebben een terugkeergarantie voor de nieuwbouw.

mesos | utrecht

37 rijwoningen | utrecht | opdrachtgever: oco | aannemer: Veluwezoom verkerk