Airofill | Zelhem

Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers is een innovatief bedrijf. Momenteel is in Zelhem een nieuwe demo-fabriek voor het isolatieproduct Airofill gebouwd waar ook de afdeling techniek & innovatie gevestigd is.

In combinatie met andere duurzame maatregelen levert Airofill Innovative Wall een significante bijdrage aan de klimaatdoelstellingen voor 2050; het beperken van de netto warmtevraag en reduceren van CO₂ uitstoot van onze bebouwde omgeving. Versie 1.0 heeft een gedeclareerde lambda waarde van 0.020 en een lambda rekenwaarde van 0,025. Volgens de ISSO Kwaliteitsverklaring komt bij een spouw van 6 cm de Rc-waarde uit op ± 2,43 m²K/W.