Verduurzaming 140 appartementen Nijmegen

De Variabele is in opdracht van Talis gestart met de verduurzaming van 140 appartementen in de Nijmeegse benedenstad. De complexe bouwmassa dwong een gedegen detaillering van de dakranden en goten af. Het is gelukt om ondanks de bouwkundige diversiteit een rustig eindbeeld te ontwerpen dat recht doet aan de karakteristieke vormgeving van het complex dat onderdeel uitmaakt van het beschermde stadsgezicht van Nijmegen. De verhoging van de dakrand is vormgegeven in een terug liggende dakrand welke uitgevoerd wordt in donkere zinken gevelbekleding. Een eindbeeld dat enthousiast werd ontvangen door de monumentencommissie.