Plaquette Aaron onthuld

Elke plek is uniek en heeft haar eigen geschiedenis…. Elke locatie biedt inspiratie voor een ontwerp.

Om een plek en de mensen die er wonen te begrijpen is het belangrijk deze geschiedenis te kennen en in stand te houden.

Bij dit appartementencomplex in Lent heb ik ervoor gekozen om het gebouw een naam te geven die verbonden is met de geschiedenis van de plek: AARON.

Een eerbetoon aan majoor Julian Aaron Cook die een grote rol heeft gespeeld in de bevrijding van Nijmegen tijdens de operatie Market Garden in de tweede wereldoorlog.

Hij leidde zijn soldaten met canvasboten over de Waal wat van cruciaal belang was voor de operatie.

Gisteren is door de zoon van de in 1990 overleden Cook de plaquette onthuld waarin het verhaal van de waaloversteek wordt verteld. Hierbij was ook het XVIII Airborne Corps aanwezig met Luitenant-Generaal Christopher Todd Donahue.

Na een indrukwekkende toespraak heeft James Cook de vlag van de kist waarin zijn vader in 1990 is begraven geschonken aan de bestuurder van Talis; Ronald Leushuis. Hiervoor zal een passende plek in het gebouw worden gevonden.

Door de naam en daarmee de geschiedenis onderdeel van de leefomgeving te maken zal er altijd aanleiding blijven om de geschiedenis in leven te houden:

In dit gebouw van Talis wonen mensen die deze geschiedenis van deze omgeving hebben meegemaakt. Bij een groep van deze bewoners begint echter het geheugen te haperen….

Met deze plaquette dragen we hopelijk ons steentje eraan bij dat de geschiedenis ook bij hun kinderen en kleinkinderen in leven blijft en zal “AARON” een anker in de wijk worden zoals Julian Aaron Cook dat bij de oversteek was.