de poorten van oranje | vianen

12 poortwoningen, 20 rijwoningen, 20 hofjeswoningen, 6 verandawoningen, 12 seniorenappartementen | vianen [ut] | opdrachtgever: lekstede wonen | aannemer: veluwezoom verkerk

Woningcorporatie Lekstede wonen uit Vianen heeft in totaal vijftig woningen aan de Beatrixstraat, Irenestraat, Van Hallstraat en Wilhelminastraat vervangen. De technische en woonkwaliteit van de woningen uit de jaren vijftig voldeed niet meer aan de maatstaven van deze tijd. De nieuwbouw bestaat uit  50 huurwoningen en 20 koopwoningen.

Herstructurering

Het doel van de herstructurering was het verbeteren van de leefbaarheid, het willen voldoen aan huidige eisen op gebied van energiezuinigheid, veiligheid, binnenmilieu, wooncomfort, architectuur, en regelgeving voortvloeiend uit het bouwbesluit. De buurt moest weer toekomstbestendig te zijn waarbij rekening gehouden werd met de diverse soorten huishoudens qua samenstelling en leeftijd.
De locatie met 50 huurwoningen is eigendom van LEKSTEDE wonen en de bewoners zijn vanaf 2009 nauw betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zo is er een bewonerscommissie opgericht, de uitkomsten van het bewonersonderzoek zijn meegenomen in het ontwerp van de nieuwe woningen en de bewoners hebben een terugkeergarantie voor de nieuwbouw.