startersstal | keijenborg

6 starterswoningen | keijenborg | opdrachtgever: lebbink  |  ontwerp: ab hans [werkzaam bij arx]

Hoe benut je vrijkomende agrarische gebouwen om starters op de woningmarkt aan betaalbare woningen te helpen? Dit project speelt in op die actuele vraag. De verbouwing van een buiten gebruik geraakte stal tot starterswoningen draagt bovendien bij aan het vitaliseren van het platteland.

Uitgangspunt in het ontwerp is de hoofdvorm die intact wordt gelaten en versterkt door helder materiaalgebruik en door de toegepaste gevelopeningen. Door middel van verticale en horizontale doorsnij-dingen wordt een blik in het volume gegund. Een interne gaanderij zorgt voor de ontsluiting van de woningen. Op drie plaatsen zijn vanaf deze gaanderij verticale doorsnijdingen aangebracht.
Deze zorgen tevens voor de daglichttoetreding van de op de verdieping gelegen slaapvertrekken.
De gevels refereren met de zwarte houten delen naar de in de regio veel voorkomende schuren. Het dak wordt voorzien van
oorspronkelijke oud Hollandse dakpannen. De gevels zijn voorzien van grote contrasterende openingen waardoor de hoofdstructuur intact blijft.