van kolplein | velp

80 woningen | velp | opdrachtgever: Vivare | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

De huidige woningen rondom het van Kolplein zijn een goed voorbeeld van tuindorparchitectuur uit het begin van de vorige eeuw. De in 1930 gebouwde woningen zijn voorzien van fraaie metselwerkdetails en kappen met dakkapellen en karakteristieke getimmerde goten.

Op de kop van het van Kolplein waren oorspronkelijk een bakker en slagerij gevestigd. Deze dorpse functies zijn in de loop van de jaren helaas verdwenen, maar de dorpse sfeer is intact gebleven. Dit is mede te danken aan het oorspronkelijke totaalontwerp met smalle straatprofielen waarin ook de tuinmuren en de bergingen een wezenlijke rol spelen. Deze karakteristieke objecten zijn een wezenlijk onderdeel van de wijk die door het Gelders Genootschap dan ook als ‘cultuurhistorisch waardevol’ zijn bestempeld. Onze doelstelling was deze karakteristieke tuinmuren en sfeer in de wijk te handhaven.

Voordat wij met het ontwerp zijn gestart hebben wij de sfeer van de wijk geproefd en gesprekken gevoerd met een aantal bewoners. Dit heeft er toe  geleid dat wij een aantal praktische randvoorwaarden aan de eisen van Vivare hebben toegevoegd.

De dorpse sfeer is nog voelbaar bij de bewoners door het simpele feit dat ‘iedereen hier achterum kump’. Dit vinden wij een belangrijk onderdeel van het woongenot en hebben daarom de keukens van de eindwoningen aan de zijgevel geplaatst met een groot kozijn in de zijgevel met zicht op de zijtuin.

In de slaapkamers van de huidige woningen ‘ken nog gien hoogsloaper stoan’, aanleiding om de slaapkamers aan de achterzijde van grote dakkapellen te voorzien waarmee praktisch in te delen ruimtes ontstaan. Op de voorste slaapkamer van de tussenwoningen na hebben alle slaapkamers op de verdiepingen rechte plafonds.

De voorzijde van de woningen kenmerkt zich door de horizontale goot met compacte dakkapellen. Ook wordt met de metselwerkdetaillering verwezen naar het verleden. Op de hoeken wordt het toiletraam overhoeks met de voordeur verbonden door middel van staand metselwerk. Daarnaast verbind een doorgaande rollaag op verschillende hoogtes de kozijnen met elkaar waardoor een speelse eenheid ontstaat.

De accentwoningen (Groen van Prinstererstraat 14 en 16) hebben overhoekse dakkapellen welke de hoeken van de straat begeleiden. Op de begane grond vormt de uitgebouwde bijkeuken een vloeiende overgang naar de tuinmuur.

De bestaande dakkapellen van de huidige woningen zijn met hun azuurblauwe kleur voor de bewoners aanleiding geweest om de wijk om te dopen tot ‘smurfendorp’. Onze ambitie was om het smurfendorp om te turnen tot een stijlvol tuindorp.

[codepeople-post-map cat=”9″]

reigerhof | opheusden

14 levensloopgeschikte woningen 15 rijwoningen | opheusden | opdrachtgever: SWB stichting woningbeheer betuwe | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

De  omgeving van het plangebied kenmerkt zich door gebouwen met een heldere vormgeving. Oud en nieuw gaan goed samen door op een eigentijdse wijze aan te sluiten op de bestaande karakteristieken. In ons plan staat ook deze benadering centraal. Op stedenbouwkundig niveau wordt aansluiting gezocht bij de korrelgrootte en kaprichtingen van de omliggende bebouwing.

Levensloopgeschikte woningen

Bij de levensloopgeschikte woningen heeft dit ertoe geleid dat wij de eindwoningen met een dwarskap hebben ontworpen. Op deze manier ontstaat een helder straatbeeld met een duidelijke aansluiting op de kaprichtingen van de rijwoningen aan zowel de kemkeslaan als de ooievaarstraat. De dwarskappen vormen daarnaast een duidelijke beëindiging van de gevel waardoor het op een natuurlijke wijze aansluit op de tegenovergelegen wozoco. De korrelgrootte van de individuele woningen word tastbaar gemaakt door elke woning afzonderlijk te voorzien van een dakkapel.

Rijwoningen

De rijwoningen hebben een indeling waarbij de keuken georiënteerd is op de straat. Bij de maatvoering van het keukenkozijn is rekening gehouden met verschillende bewonerswensen waarbij ook een keukenopstelling voor het raam mogelijk is. In het gevelontwerp zijn karakteristieke vormgevingselementen van de oude en nieuwe bebouwing met elkaar verweven. Hierdoor ontstaat een grote samenhang in de wijk. Naast het zijlicht zijn de voordeuren voorzien van witte kaders om het kozijn. Ook de kozijnen op de verdieping zijn voorzien van een wit kader. Hierbij is echter gekozen om de woningen met dit kader met elkaar te verbinden. Door de tussen de kozijnen liggende gevelvlakken ook wit te schilderen wordt de link gelegd met de oudere woningen in de wijk. Op de begane grond worden de woningen op subtielere wijze met elkaar verbonden. Met een afwijkend metselverband word een vlak gecreëerd dat gedeeltelijk doorloopt tot in de zijgevels.

[codepeople-post-map cat=”9″]

3bloem | doetinchem

2 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-een-kap woningen, 12 rijwoningen | Doetinchem | opdrachtgever: volker wessels vastgoed, sité | aannemer: Veluwezoom verkerk | energienotanul woningen

De 3Bloem is een klein nieuwbouwplan aan de Boterbloemstraat en de Ranonkelstraat in Doetinchem. Het project omvat 20 woningen in drie verschillende typen: rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen.

1402 rijwoningen B4-B7

De architectuur herinnert een beetje aan de jaren dertig, maar dan in een eigentijdse vertaling. Chique donkerrode baksteen, speels afgewisseld met enkele witte woningen en zwarte pannen op het dak. De woningen zijn stuk voor stuk heel licht, door de glaspartijen die doorlopen tot de vloer.

Door het kleurgebruik oogt het plan heel gevarieerd, maar blijft de eenheid behouden. Bijvoorbeeld door het aanzicht van de rijwoningen speels te onderbreken met een witte gevel.

1402 vrijstaand A1 1402 tweekap A8-A9

[codepeople-post-map cat=”9″]

de poorten van oranje | vianen

12 poortwoningen, 20 rijwoningen, 20 hofjeswoningen, 6 verandawoningen, 12 seniorenappartementen | vianen [ut] | opdrachtgever: lekstede wonen | aannemer: veluwezoom verkerk

Woningcorporatie Lekstede wonen uit Vianen heeft in totaal vijftig woningen aan de Beatrixstraat, Irenestraat, Van Hallstraat en Wilhelminastraat vervangen. De technische en woonkwaliteit van de woningen uit de jaren vijftig voldeed niet meer aan de maatstaven van deze tijd. De nieuwbouw bestaat uit  50 huurwoningen en 20 koopwoningen.

Herstructurering

Het doel van de herstructurering was het verbeteren van de leefbaarheid, het willen voldoen aan huidige eisen op gebied van energiezuinigheid, veiligheid, binnenmilieu, wooncomfort, architectuur, en regelgeving voortvloeiend uit het bouwbesluit. De buurt moest weer toekomstbestendig te zijn waarbij rekening gehouden werd met de diverse soorten huishoudens qua samenstelling en leeftijd.
De locatie met 50 huurwoningen is eigendom van LEKSTEDE wonen en de bewoners zijn vanaf 2009 nauw betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zo is er een bewonerscommissie opgericht, de uitkomsten van het bewonersonderzoek zijn meegenomen in het ontwerp van de nieuwe woningen en de bewoners hebben een terugkeergarantie voor de nieuwbouw.

va’lent’siastraat | Lent

4 levensloopgeschikte woningen, 20 rijwoningen | lent | opdrachtgever: talis, giesbers | aannemer: giesbers

In de Waalsprong heeft Talis een vernieuwende aanpak voor de bouw van 24 huurwoningen gehanteerd. De toekomstige bewoners waren zelf de jury in de ontwerpwedstrijd die door loko architecten is gewonnen.

Op de openbare finaleavond in het Thermiongebouw in Lent was na de planpresentaties de gelegenheid om met de architecten in discussie te gaan. Hierna vond de stemronde plaats waarin het plan van loko architecten tot winnaar is gekozen. Bijzonder hierbij is dat zowel Talis als bouwbedrijf Giesbers uit Wijchen geen stem hadden in de jurering. De keuze lag volledig bij de huurders.  Talis heeft voor deze vernieuwende werkwijze gekozen om woningen te bouwen die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Bovendien worden toekomstige bewoners zo vroegtijdig betrokken bij het project, de wijk en de toekomstige buurtbewoners. Het was mogelijk om huurders hier zo vroeg bij te betrekken, omdat de bouwtijd met ongeveer zes maanden vrij kort is. Aan de Valenciastraat in Lent komen 20 eengezinswoningen en 4 woningen met alle voorzieningen op de begane grond. Bouwbedrijf Giesbers uit Wijchen heeft de woningen nog in 2013 gerealiseerd.

beinum west | doesburg

3 woonwerkwoningen, 46 twee-onder-een-kap woningen, 58 rijwoningen | doesburg | opdrachtgever: woonservice ijsselland | aannemer: Veluwezoom verkerk | i.s.m. sbh

Het plan: “eenheid in verscheidenheid’ in Beinum-west is door het kwaliteitsteam van de gemeente Doesburg unaniem geselecteerd als winnaar van een selectieprocedure waaraan 6 combinaties deelnamen.

beinum west - doesburg 02
In totaal zullen 105 woningen verdeeld worden over de twee buurtschappen ‘de brink’ en ‘op ’t veld’. De 58 rijenwoningen, 46 twee onder één kap woningen en 3 woonwerkwoningen worden deels worden verhuurd en deels worden verkocht. Het ontwerp verwijst op een eigentijdse manier naar de Hollandse bouwgeschiedenis: degelijke, maar toch speelse architectuur uitgevoerd in ambachtelijke materialen zoals steen, hout en dakpannen.

SONY DSC  SONY DSC

[codepeople-post-map cat=”9″]

sportveld | kilder

6 levensloopgeschikte woningen, 16 rijwoningen | kilder | opdrachtgever: woningstichting bergh | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct prijsvraag [niet gerealiseerd]

Het plangebied is via één weg toegankelijk. Hierdoor is het een vrij opzichzelfstaand inbreidingsplan in Kilder. Dit wordt versterkt door de oriëntatie van de woningen aan de Sportlaan en de Schoolstraat. In de stedenbouwkundige opzet is gekozen om de nieuwbouw volledig te oriënteren op de nieuwe wijk.vogelvlucht 1 wit

Levensloopgeschikte woningen

De woningen welke gelegen zijn aan de weerszijden van de ontsluitingsweg krijgen een belangrijke rol in het totaalontwerp. In het beeldkwaliteitplan wordt terecht gesuggereerd dat deze twee woningen voorzien dienen te worden van een bijzondere kap.
Door de gekozen fasering in het plangebied zullen de twee ‘poortwoningen’ echter niet gelijktijdig worden gerealiseerd. Het lijkt ons echter van groot belang dat in de tweede fase deze toegangsweg qua architectuur symmetrisch zal worden afgerond.

blok A straatbeeld 2

In ons ontwerp hebben wij gekozen voor duidelijk markering van de entree van het gebied. De eindwoning heeft een kloeke kopgevel met een opgetilde kap. Deze opgetilde kap is de aanzet voor een spannend spel met kappen waardoor een afwisselend straatbeeld ontstaat.

Het stedenbouwkundige plan voorziet in een sprong in het midden van dit bouwblok . Door de sprong te verplaatsen naar de eindwoning wordt het markante karakter van de eindwoning nog eens versterkt. Een ander groot voordeel van deze ingreep is de vergroting van de achtertuinen van de woningen.

Eengezins woningen

De vormgeving van de eengezinswoningen sluit aan op de vormgeving van de levensloopgeschikte woningen. In dezelfde beeldentaal is een gevel ontworpen waarbij de gootlijn zorgt voor een dynamisch uiterlijk. De twee rechtse woningen hebben net als de tegenoverliggende levensloopgeschikte woningen een lage goot met daarboven een gevel die is uitgevoerd in dakpannen.
Ook de raamopeningen in deze gevels zijn op elkaar afgestemd. Vanaf de derde woning vormt de dakgoot een asymmetrische topgevel. Karakteristiek voor deze eengezinswoningen is dat niet één woning gelijk is waardoor een afwisselend straatbeeld ontstaat.

blok B straatbeeld 2

[codepeople-post-map cat=”9″]

 

steegseweg | beek

8 starterswoningen, 5 eengezinswoningen, 8 levensloopgeschikte woningen | beek [gld.] | opdrachtgever: woningstichting bergh | aannemer veluwezoom verkerk | eerste sociale huurwoningen in Nederland met het certificaat: passief wonen keur | passief bouwen award 2011

Het plangebied vormt de grens van de bebouwde kom en het landelijk gebied. Om dit te benadrukken is gekozen om de karakteristieken van deze elementen te analyseren en te gebruiken in het ontwerp.
De plek dient daarmee als inspiratie voor het ontwerp.

…eerste sociale huurwoningen in Nederland met het certificaat: ‘Passief BouwenKeur’…

De bebouwde kom van Beek is grofweg te verdelen in een oude kern, uitbreidingswijken van na de oorlog, en een vrij recente uitbreidingswijk. Deze laatste bestaat uit woningen die qua vormgeving en materialisering geen aansluiting hebben met de oorspronkelijke Beekse bebouwing. Het is hoofdzakelijk catalogusbouw die in elke nieuwbouwwijk van Nederland te vinden is.
De oudere bebouwing is consistenter van vormgeving en hier zijn dan ook duidelijke regiospecifieke kenmerken uit te destilleren. De naoorlogse bouw kenmerkt zich door heldere volumes met zadeldaken uitgevoerd in rode baksteen met donkere keramische dakpannen. De oudere bebouwing sluit meer aan op de landelijke architectuur waarin ook vaak mansardekappen zijn toegepast.

De bebouwing in het plangebied Steegseweg bestaat uit 5 blokken met in totaal 21 rijenwoningen.
3 Blokken met starters- en doelgroepneutrale woningen welke aan ’ten Renske’ zijn gesitueerd en 2 blokken van 4 levensloopgeschikte woningen aan de ‘Potstal’.

Ten Renske kenmerkt zich als een afwisselende straat door de diversiteit aan woningtypes. Dit geeft aanleiding om de gevelbeelden gevarieerd vorm te geven.

Aan de Potstal zijn alleen de levensloopgeschikte woningen gesitueerd met aan de overzijde een solitair geplaatst appartementengebouw. Hier wordt juist voor een rustige vormgeving gekozen waarbij de zuid-oostelijke oriëntering aanleiding geeft om de kapvorm en terreininrichting af te stemmen op de bezonning. De dakoverstekken zijn zodanig ontworpen en gesitueerd dat zowel in de zomer als in de winter optimaal gebruik gemaakt wordt van de energie die de zon te bieden heeft.

passief bouwen award 2011

Woningstichting Bergh en Veluwezoom Verkerk ontvingen tijdens Gevel 2012 in Ahoy Rotterdam uit handen van Chris Zijdeveld, voorzitter van de Stichting PassiefBouwen.nl, de Passief Bouwen Award 2011. Zij ontvingen deze voor de passiefwoningen ontworpen door Loko architecten aan Ten Renske en Potstal in Beek.

De jury roemde met name de hoge kwaliteit van de woningen. Als eerste in Nederland lukte het de partijen om het Passief Bouwen keurmerk nieuwbouw voor de sociale sector binnen te halen.

“Het is bijzonder dat het deze partijen is gelukt om alle 13 woningen van een dergelijke kwaliteit te bouwen volgens dit keurmerk met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens.”

passief bouwen award 2011

[codepeople-post-map cat=”9″]

flora | lent

51 rijwoningen | lent | opdrachtgever: talis | aannemer: Veluwezoom verkerk | design & construct [niet gerealiseerd]

Om de overgang tussen oud en nieuw te creëren is een analyse gemaakt van de oorspronkelijke identiteit van Lent en de nieuwbouw. Het oude dorp bestaat hoofdzakelijk uit traditionele baksteenarchitectuur die tussen kassencomplexen van staal en glas lijken te zijn gestrooid. In de oude dorpskern zijn ook enkele in het oog springende gebouwen met geschilderde gevels. Het witte huis en zijn directe belendingen,maar ook de huurwoningen tussen het Primulapad en de Pelargoniumstraat zijn een icoon voor Lent.

 

De moderne architectuur van de nieuwbouw contrasteert enorm met deze traditionele architectuur. Deze woningen zijn veelal voorzien van platte daken waarbij de composities van de gevels kenmerkend zijn. De wijk visveld is vooral een staalkaart van moderne Nederlandse architectuur. Het laat zien dat Lent een grote modernisering heeft ondergaan met als gevolg een interessante mix van nieuwe bewoners met allerlei achtergronden.

De locatie biedt bij uitstek de kans om deze twee op het oog conflicterende identiteiten te laten samenkomen. Het ontwerp creëert, door gebruik te maken van de architectonische kenmerken van beide identiteiten, op een eigentijdse manier een overgang tussen het oorspronkelijke dorp en de recente nieuwbouw.

boekensteun

De eindwoningen zijn als moderne boekensteunen ontworpen. Deze woningen hebben zowel in gebouwtypologie als materialisering een eigentijdse uitstraling die direct verwijst naar de kenmerkende ‘visveldarchitectuur’ . De tussenwoningen hebben een oorspronkelijk materiaalpalet gekregen met rode warme baksteen gecombineerd met kleuraccenten.De woningen worden met elkaar verbonden door een stalen raster waartussen plaatselijk lamellen worden bevestigd. Ook over het tussenpad wordt dit raster doorgezet.

hemelwater

Het raster heeft naast de esthetische waarde ook enkele praktische functies. In de hele wijk wordt het hemelwater open afgevoerd. Ook in het plan Flora zal dit het geval zijn. Er is gekozen om het raster als hemelwaterafvoer te gebruiken. Op de erfgrens wordt het stalen u-profiel horizontaal voortgezet als goot welke loopt tot aan de erfgrens. Door deze goot niet, zoals vaker wordt gedaan, als molgoot uit te voeren,maar op te tillen boven het maaiveld ontstaat een eigenzinnige erfafscheiding. Ook het hemelwater van het dakvlak op de achtergevel zal naar de voorzijde worden afgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er in de achtertuinen molgoten liggen die de inrichting van de achtertuin beperken en bovendien wordt er niet onnodig veel water geloosd op de achterpaden.

materiaal

Het materiaalgebruik is zoals gezegd gebaseerd op in de omgeving aanwezige materialen. Bij de materiaalkeuzes stond voorop dat het plan Flora zijn eigen identiteit in het dorp moet verkrijgen. Subtiele verwijzing naar de kassenbouw door toepassing van staal en aluminium,maar ook door architectonische middelen zoals de afwatering van het hemelwater. Randvoorwaarde naast deze architectonische motivatie van materiaalkeuzes is onderhoud. Alle toegepaste materialen zijn onderhoudsarm zoals onder andere de toepassing van aluminium kozijnen en deuren.

 

[codepeople-post-map cat=”9″]

broekkant | malden

49 rijenwoningen, 19 levensloopgeschikte woningen en 6 renovatiewoningen | malden | opdrachtgever: Oosterpoort projectontwikkeling | aannemer: Veluwezoom verkerk

Het plan: ‘wie de broek past…’ voor 74 woningen in Malden heeft de eerste prijs behaald in een selectieprocedure waaraan 5 teams deelnamen. In totaal zijn voor Oosterpoort projectontwikkeling 49 rijenwoningen, 19 levensloopgeschikte woningen en 6 renovatiewoningen gerealiseerd.
Het ontwerp onderscheidde zich in de eindbeoordeling op architectonisch ontwerp en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. Ook de lage onderhoudskosten en de erg hoge energieprestatie van de woningen waren van grote invloed op de eindbeoordeling.

Het ontwerp onderscheidde zich in de eindbeoordeling op architectonsich ontwerp en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. Ook de lage onderhoudskosten en de erg hoge energieprestatie van de woningen waren van grote invloed op de eindbeoordeling.
Veluwezoom Verkerk uit Zevenaar heeft de woningen gebouwd. Broekkant was na het plan Beinum west in Doesburg de tweede keer dat in samenwerking met de Veluwezoom Verkerk aan een dergelijke selectie is deelgenomen. En in beide gevallen succesvol….

meidoornstraat

[codepeople-post-map cat=”9″]