wonen in [water]land | ooijpolder

wonen in noodoverloopgebieden | ooijpolder | afstudeerplan academie van bouwkunst arnhem | 2004

01

De Ooijpolder is één van de gebieden in Nederland die mogelijk zou worden aangewezen als noodoverloopgebied.
Dit houdt in dat, in uiterste nood, bij extreem hoge waterstanden het gebied onder water zal worden gezet om de stedelijke (en economisch waardevollere) gebieden te beschermen tegen overstromingen. Dorpskernen in de noodoverloopgebieden zullen worden beschermd door nieuwe ringdijken, maar de woningen in het buitengebied zullen worden opgeofferd aan het water.
Met het project: “wonen in [water]land” is geprobeerd een antwoord te geven op deze problematiek.

0607

[codepeople-post-map cat=”17″]