stappenplan

1.    Kennismaking
Dit vrijblijvende gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen en te zien of er een klik is. Het ontwerp- en bouwproces loopt een stuk soepeler als je elkaar goed begrijpt.
In het gesprek komen de woonwensen aan bod en we kijken hoe dit zich verhoudt tot de bouwlocatie en beschikbare budget. Hierbij wordt ook gekeken of het binnen de regelgeving en gemeentelijke eisen van de locatie past.
2.    Ontwerp
Het schetsontwerp is een vertaling van de zaken die we in het kennismakingsgesprek hebben besproken. Hierbij ligt in eerste instantie de nadruk op de indeling en hoe het contact met de omgeving is. Er wordt hierbij ook een eerste opzet voor de vormgeving gepresenteerd. Het kan zijn dat het dit leidt tot nieuwe inzichten die verwerkt worden in een nieuw ontwerp. In deze fase worden ook het bouwsysteem en kleur van materiaal in goed overleg bepaald.
Als het ontwerp helemaal naar wens is kan het in een vooroverleg besproken met de gemeente waarbij het plan door ons wordt toegelicht aan de welstandscommissie.
Ook is het belangrijk in deze fase al goed te kijken naar aanvullende onderzoeken die noodzakelijk zijn om bij de aanvraag omgevingsvergunning nodig zijn. Afhankelijk van de locatie kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld: archeologie, flora en fauna of geluidsbelasting. Het is dan zaak deze onderzoeken tijdig op te starten.
3.    Definitief ontwerp
In het definitieve ontwerp wordt het ontwerp een fase verder uitgewerkt waarbij gedetailleerde plattegronden, gevels en doorsnedes worden gemaakt. Dit definitieve ontwerp is de basis voor alle berekeningen die nodig zijn voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
4.    Technisch ontwerp
Het technisch ontwerp is de uitwerking van het ontwerp tot tekeningen en berekeningen die nodig zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit bestaat uit bijvoorbeeld bouwbesluitberekeningen, energieberekeningen, maar ook de input van de constructeur wordt hierbij verwerkt. Bouwkundige details worden uitgewerkt en er kan ook een technische omschrijving worden opgesteld. Dit is een gedetailleerde beschrijving van alle werkzaamheden en voorwaarden die als basis dient voor het contract met de aannemer.
De aanvraag omgevingsvergunning en de coördinatie hiervan zal helemaal door Loko architecten worden verzorgt.
5.    Prijs- en contractvorming aannemer
Loko architecten kan helpen om een goede keuze te maken voor een geschikte aannemer.
In overleg zal bepaald worden in welke fase de inbreng van een aannemer gewenst is. Soms is dit al in de ontwerpfase, soms gebeurt dit ook als het technisch ontwerp helemaal klaar is.
6.   Uitvoering
Nadat de omgevingsvergunning is verleend en het contract met de aannemer is getekend kan de uitvoering beginnen. Een spannende fase.
De aannemer heeft een periode nodig voor de werkvoorbereiding. Dit kan vaak ook gelijktijdig zijn met de behandeling van de vergunning door de gemeente. De materialen worden besteld en de productietekeningen worden gemaakt.
De bouw kan op verschillende manieren worden begeleidt door Loko architecten. Het is vooral zaak dat alles gebeurt zoals op tekeningen en in de technische omschrijving is vastgelegd. In onderling overleg bepalen we hoe intensief dit zal zijn. Meestal zijn we 1 tot 2 keer per maand op de bouw als aanvulling op uw eigen controle. Bij acute vragen zorgen we er ook altijd voor dat we zo snel mogelijk op de bouw kunnen zijn.
7.    Oplevering
De woning is klaar, een mooi moment!
Voor de kurk eraf kan wordt alles uiteraard wel goed gecontroleerd.
Als er bij de oplevering gebreken worden gevonden is het belangrijk dit goed vast te leggen en met de aannemer te bespreken hoe en wanneer dit uiterlijk is opgelost.