woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties werken continue aan duurzame, betaalbare en goede woningen. Dit zijn ook voor ons belangrijke pijlers in de woningbouw. Met diverse prijswinnende ontwerpen hebben wij hierin een brede ervaring opgedaan. Zo zijn de eerste sociale huurwoningen in Nederland met het certificaat Passief Bouwen Keur naar ons ontwerp gebouwd. In al onze plannen zijn duurzaamheid, energieverbruik en onderhoud basisuitgangspunten.