overheid

Regelmatig worden wij door gemeenten, corporaties of projectontwikkelaars gevraagd om locaties te onderzoeken. Door onze architectonische ervaring zijn wij in staat om economische haalbare voorstellen te doen. Door verschillende scenario’s te presenteren kan in een vroeg stadium besluitvorming plaatsvinden.

In de scenario’s wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen en marktpartijen. Vervolgens worden de plannen met de verschillende belanghebbenden besproken. Door het brede draagvlak kunnen de plannen daardoor sneller worden gerealiseerd.

Nijmegen 1965