visie

Loko architecten ziet de locatie als belangrijkste inspiratiebron. Elke locatie heeft zijn eigen karakteristiek en geschiedenis.
Het is belangrijk om het karakter van de plaats op eigentijdse wijze tot uitdrukking te brengen. Hiervoor is een gedegen analyse noodzakelijk van plaats en regio.

loko = locatie = inspiratie

Naast de locatie vraagt elk programma van eisen om zijn specifieke oplossing waarbij het van belang is dat de organisatie en identiteit van de gebruiker leesbaar is in het ontwerp. Dit wordt het sterkst vertaald in een ontwerp met rust en eenvoud.

Materiaalkeuzes worden ingegeven door een aantal factoren: De locatie en zijn directe omgeving, maar ook de opgave zelf kan keuzes afdwingen. Dit kan leiden tot zowel contrasterende oplossingen als tot een materialisering die direct aansluiting vind bij de omgeving.

eenvoud

Eenvoud leidt tot heldere constructieve oplossingen. Dit versterkt niet alleen de rust en leesbaarheid van het ontwerp, maar het heeft ook effect op de bouwmethodiek en de bouwkosten.
Zorgvuldige keuzes in de genoemde onderdelen dwingen een detaillering af waarin deze keuzes ook afleesbaar zijn. Hiermee wordt de architectuur gemaakt.

Genius loci is een Romeins concept.
De Romeinen geloofden dat elk ‘onafhankelijk’ wezen zijn eigen beschermgeest, zijn genius had[1].

De genius bepaalt het karakter van mensen en plaatsen vanaf de geboorte tot aan hun dood.
Dit gegeven is al jaren een inspiratiebron voor beeldend kunstenaars, schrijvers en ook architecten.

Door externe factoren als: globalisering, verbetering van infrastructuur en bijvoorbeeld internet vervagen echter de karakteristieken van de regio en wordt het moeilijker te doorgronden wat de plek ‘wil zijn[2].

Er werken steeds meer mensen buiten hun woonregio en het lijkt of er steeds meer gebouwen oprijzen die overal in Nederland hadden kunnen staan.
Om je ergens thuis te voelen is echter belangrijk dat het karakter van een woning of gebouw aansluiting vind met de plaats waar het is gebouwd.
Hiervoor is een gedegen analyse noodzakelijk van plaats en regio, maar zeker ook de opdrachtgever zelf. Onderzoek van regionale stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken biedt handvatten die kunnen leiden tot een eigentijdse architectuur die verankerd is met de plaats.
De mens moet zich kunnen identificeren en vertrouwd voelen met de plek waar hij woont, want ook zijn karakter wordt gevormd door de regio waar hij woont.

De genius regio.

[1] Christian Norberg-Schulz: Genius Loci. Naar fenomenologie van de architectuur. 1979
[2] Louis Kahn 1959