bna

De BNA – voluit de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten – is de enige beroepsvereniging van architecten in ons land. Net als meer dan zeventig procent van de architectenbureaus in Nederland is ook Loko architecten aangesloten bij de BNA. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers?

In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

BNA goedplan-architect - bijgesneden

BNA-architecten

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister  (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU)
  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid
  • zijn verplicht jaarlijks ten minste dertig uur aan bij-  en nascholing te besteden
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over  voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en  bureaucapaciteit
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een  overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd
  • zijn gehouden aan de Gedragsregels van de BNA.