bewonersparticipatie

Een plan voor renovatie of sloop en nieuwbouw is erg ingrijpend voor de bewoners. Hoeveel gebreken een woning of zijn omgeving ook heeft, er kleven vaak vele persoonlijke herinneringen aan de woning en haar directe omgeving. Ingrijpen in deze vertrouwde omgeving vraagt veel incasseringsvermogen van de bewoners.image

Er zijn veel goede redenen om deze bewoners te betrekken bij het maken van de plannen. Door de wijk te betrekken in de besluitvorming en inzicht te geven in de diverse afwegingen die hierbij spelen ontstaat vaak veel begrip en draagvlak voor de uiteindelijke keuzes. Niets doen is vaak geen optie.

Daarnaast zijn de bewoners ervaringsdeskundigen met een niet te onderschatten kennis van de wijk. Zij wonen vaak al jaren in de woningen en kunnen haarfijn uitleggen waar het goed en fout gaat.

Ook is het voor de cohesie in de wijk goed om het veranderingsproces samen te doorlopen. Het onderlinge contact wordt door de gesprekken en workshops vaak op een positieve manier beïnvloedt. De bewoners beseffen zich dat zij het verschil kunnen maken… voor zichzelf, hun kinderen en hun buurt!