kolping | nijmegen

onderzoek revitalisering | opdrachtgever: talis Na verschillende workshops en een excursie met de bewoners is een plan gemaakt om de kolpingbuurt in Nijmegen op te waarderen. In samenwerking met Talis, Bureau SRO, de gemeente en de bewoners is hiervoor een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan is de basis geworden voor de nieuwe planontwikkeling die middels een design …

saronix | doetinchem

34 zorgappartementen, 6 twee-onder-één kap woningen, 7 rijwoningen, 5 vrijstaande woningen, renovatie/herbestemming ketelhuis | Doetinchem | opdrachtgever: goldewijk | architectenselectie Rondom het karakteristieke industrieële ketelhuis op het saronixterrein is het plan ontworpen voor grondgebonden woningen met zorgappartementen. Het plangebied wordt doorsneden door een route voor langzaam verkeer waardoor een prettige openbare ruimte ontstaat. Rondom het ketelhuis …

broekkant | malden

49 rijenwoningen, 19 levensloopgeschikte woningen en 6 renovatiewoningen | malden | opdrachtgever: Oosterpoort projectontwikkeling | aannemer: Veluwezoom verkerk Het plan: ‘wie de broek past…’ voor 74 woningen in Malden heeft de eerste prijs behaald in een selectieprocedure waaraan 5 teams deelnamen. In totaal zijn voor Oosterpoort projectontwikkeling 49 rijenwoningen, 19 levensloopgeschikte woningen en 6 renovatiewoningen gerealiseerd. …

startersstal | keijenborg

6 starterswoningen | keijenborg | opdrachtgever: lebbink  |  ontwerp: ab hans [werkzaam bij arx] Hoe benut je vrijkomende agrarische gebouwen om starters op de woningmarkt aan betaalbare woningen te helpen? Dit project speelt in op die actuele vraag. De verbouwing van een buiten gebruik geraakte stal tot starterswoningen draagt bovendien bij aan het vitaliseren van het platteland. …

klooster kranenburg

zorghotel met zorgappartementen | kranenburg | opdrachtgever: dijkman |  ontwerp: Ab Hans [werkzaam bij arx] Een klooster dat al jaren zijn oorspronkelijke functie is verloren wordt getransformeerd tot zorghotel. Achter de oorspronkelijke bebouwing worden daarnaast zorgappartementen gerealiseerd. De schaal en maat van deze bouwblokken is qua schaal en ritmiek optimaal afgestemd op de bestaande context. De drie …