saronix | doetinchem

34 zorgappartementen, 6 twee-onder-één kap woningen, 7 rijwoningen, 5 vrijstaande woningen, renovatie/herbestemming ketelhuis | Doetinchem | opdrachtgever: goldewijk | architectenselectie

Rondom het karakteristieke industrieële ketelhuis op het saronixterrein is het plan ontworpen voor grondgebonden woningen met zorgappartementen.
Het plangebied wordt doorsneden door een route voor langzaam verkeer waardoor een prettige openbare ruimte ontstaat. Rondom het ketelhuis wordt deze ruimte vergroot in de vorm van een plein. Het ketelhuis word door deze ingreep het middelpunt van het plangebied.

 

De zorgappartementen worden in twee volumes met verschillende hoogtes om het ketelhuis gepositioneerd met een transparante verbindingszone. De appartementen worden op kelderniveau met het ketelhuis verbonden waar een ontmoetingsruimte en zorgfuncties zijn ondergebracht. De ‘keldergang’ wordt doorgezet tot in het park en aan naast de gang zijn respectievelijk een verdiepte parktuin en een keldertuin bij het plein aangebracht.IJSSELSTRAAT 1

[codepeople-post-map cat=”9″]

broekkant | malden

49 rijenwoningen, 19 levensloopgeschikte woningen en 6 renovatiewoningen | malden | opdrachtgever: Oosterpoort projectontwikkeling | aannemer: Veluwezoom verkerk

Het plan: ‘wie de broek past…’ voor 74 woningen in Malden heeft de eerste prijs behaald in een selectieprocedure waaraan 5 teams deelnamen. In totaal zijn voor Oosterpoort projectontwikkeling 49 rijenwoningen, 19 levensloopgeschikte woningen en 6 renovatiewoningen gerealiseerd.
Het ontwerp onderscheidde zich in de eindbeoordeling op architectonisch ontwerp en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. Ook de lage onderhoudskosten en de erg hoge energieprestatie van de woningen waren van grote invloed op de eindbeoordeling.

Het ontwerp onderscheidde zich in de eindbeoordeling op architectonsich ontwerp en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. Ook de lage onderhoudskosten en de erg hoge energieprestatie van de woningen waren van grote invloed op de eindbeoordeling.
Veluwezoom Verkerk uit Zevenaar heeft de woningen gebouwd. Broekkant was na het plan Beinum west in Doesburg de tweede keer dat in samenwerking met de Veluwezoom Verkerk aan een dergelijke selectie is deelgenomen. En in beide gevallen succesvol….

meidoornstraat

[codepeople-post-map cat=”9″]

startersstal | keijenborg

6 starterswoningen | keijenborg | opdrachtgever: lebbink  |  ontwerp: ab hans [werkzaam bij arx]

Hoe benut je vrijkomende agrarische gebouwen om starters op de woningmarkt aan betaalbare woningen te helpen? Dit project speelt in op die actuele vraag. De verbouwing van een buiten gebruik geraakte stal tot starterswoningen draagt bovendien bij aan het vitaliseren van het platteland.

Uitgangspunt in het ontwerp is de hoofdvorm die intact wordt gelaten en versterkt door helder materiaalgebruik en door de toegepaste gevelopeningen. Door middel van verticale en horizontale doorsnij-dingen wordt een blik in het volume gegund. Een interne gaanderij zorgt voor de ontsluiting van de woningen. Op drie plaatsen zijn vanaf deze gaanderij verticale doorsnijdingen aangebracht.
Deze zorgen tevens voor de daglichttoetreding van de op de verdieping gelegen slaapvertrekken.
De gevels refereren met de zwarte houten delen naar de in de regio veel voorkomende schuren. Het dak wordt voorzien van
oorspronkelijke oud Hollandse dakpannen. De gevels zijn voorzien van grote contrasterende openingen waardoor de hoofdstructuur intact blijft.

 

klooster kranenburg

zorghotel met zorgappartementen | kranenburg | opdrachtgever: dijkman |  ontwerp: Ab Hans [werkzaam bij arx]

Een klooster dat al jaren zijn oorspronkelijke functie is verloren wordt getransformeerd tot zorghotel. Achter de oorspronkelijke bebouwing worden daarnaast zorgappartementen gerealiseerd.

De schaal en maat van deze bouwblokken is qua schaal en ritmiek optimaal afgestemd op de bestaande context. De drie nieuwe volumes vormen een binnentuin die refereert naar het oude kloosterleven.

De karakteristieken van de grootschalige bestaande bebouwing blijven gehandhaaft doordat de nieuwe bebouwing lager blijft dan de oorspronkelijke.