de poorten van oranje | vianen

12 poortwoningen, 20 rijwoningen, 20 hofjeswoningen, 6 verandawoningen, 12 seniorenappartementen | vianen [ut] | opdrachtgever: lekstede wonen | aannemer: veluwezoom verkerk

Woningcorporatie Lekstede wonen uit Vianen gaat in totaal vijftig woningen aan de Beatrixstraat, Irenestraat, Van Hallstraat en Wilhelminastraat slopen en er nieuwe bouwen. De technische en woonkwaliteit van de huidige woningen uit de vijftig voldoet niet meer aan de maatstaven van deze tijd. In de gefaseerde nieuwbouw komen 50 huurwoningen en 20 koopwoningen. 

Herstructurering

Het doel van de herstructurering is het verbeteren van de leefbaarheid, het willen voldoen aan huidige eisen op gebied van energiezuinigheid, veiligheid, binnenmilieu, wooncomfort, architectuur, en regelgeving voortvloeiend uit het bouwbesluit. De buurt dient weer toekomstbestendig te zijn waarbij rekening gehouden wordt met de diverse soorten huishoudens qua samenstelling en leeftijd.
De locatie met 50 huurwoningen is eigendom van LEKSTEDEwonen en de bewoners zijn vanaf 2009 nauw betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zo is er een bewonerscommissie opgericht, de uitkomsten van het bewonersonderzoek zijn meegenomen in het ontwerp van de nieuwe woningen en de bewoners hebben een terugkeergarantie voor de nieuwbouw.

Fasering

De gefaseerde nieuwbouw bestaat uit hofjeswoningen, rijwoningen, poortwoningen en appartementen. Er komen in totaal 50 huurwoningen en 20 koopwoningen.blok A verandawoningblok C - 2015-02-05

[codepeople-post-map cat=”9″]