renovatie | herbestemming | restauratie

Gebouwen hebben een levensduur. Deze levensduur is afhankelijk van het onderhoud, maar ook de praktische bruikbaarheid. Om deze levensduur te verlengen zijn dus af en toe ingrepen noodzakelijk. Loko architecten heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het verduurzamen van appartementengebouwen waarbij de aanpassingen ook worden ingezet om de wijk een impuls te geven op het gebied van leefbaarheid.