renovatie | herbestemming | restauratie

Gebouwen hebben een levensduur. Deze levensduur is afhankelijk van het onderhoud, maar ook van praktische bruikbaarheid. Om deze levensduur te verlengen zijn dus af en toe ingrepen noodzakelijk. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld restaurant stroom en theaterwerkplaats roest.